03/03/20, Διακήρυξη για «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Υπηρεσίας «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» προϋπολογισμού 265.980,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

25/02/20, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αγοράς Οικοπέδου

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενδιαφέρεται να αγοράσει ακίνητο - οικόπεδο για την τοποθέτηση Προκάτ αιθουσών για να καταστεί δυνατή η στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου.

Προκειμένου να διερευνήσουμε τη διαθεσιμότητα ακινήτων καλούμε τους ενδιαφερόμενους για την πώληση ακινήτου τους να υποβάλλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος στο Δήμο και στο Κεντρικό Πρωτόκολλο αυτού: Λ. Κουντουριώτη 80 – Ρέθυμνο έως και την Παρασκευή 06 Μαρτίου 2020.

12/12/19, Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer D.P.O.) και υπηρεσιών GDPR

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων του Δήμου Ρεθύμνης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με Δημόσια Συνοπτική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer D.P.O.) και υπηρεσιών GDPR στα πλαίσια του Κανονισμού 2016/679 (ΕΕ)-GDPR για το Δήμο Ρεθύμνης» Προϋπολογισμού 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.).

12/12/19, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ρεθύμνης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με Δημόσια Συνοπτική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Προϋπολογισμού 71.600,00 € (με Φ.Π.Α.).

28/11/19, Προκήρυξη του 2ου Βραβείου Βιργινία Μανασάκη

Δείτε παρακάτω την Προκήρυξη του 2ου Βραβείου Βιργινία Μανασάκη και το Παράρτημα που τη συνοδεύει.

28/11/19, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - Εξοδα Ταχυμεταφορών

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της πολυετούς δαπάνης «Εξοδα Ταχυμεταφορών» για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης έτη 2019-2020 & 2021, η δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε συνολικό ποσό 8.200,42 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

28/11/19, Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου του έργου 'Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Ατσιποπούλου'

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ εκτιμώμενης αξίας 80.645,16 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

28/11/19, Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς εκμίσθωση για τα σπιτάκια της Παιχνιδοχώρας 2019-2020

Δείτε παρακάτω την πρόσκληση ενδιαφέροντος προς εκμίσθωση για τα σπιτάκια της Παιχνιδοχώρας 2019-2020.

11/11/2019, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Βρείτε παρακάτω την υπ' αριθ. πρωτ. 33934/7-11-2019 αναλυτική διακήρυξη και την υπ' αριθ. πρωτ. 33935/7-11-2019 περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στη θέση «Γκαργκάνη» της Κοινότητας Χαρκίων του Δήμου Ρεθύμνης και παρακαλούμε για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Δήμου.

11/11/2019, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Βρείτε παρακάτω την υπ' αριθ. πρωτ. 33936/7-11-2019 αναλυτική διακήρυξη και την υπ' αριθ. πρωτ. 33937/7-11-2019 περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος), που βρίσκεται στην θέση «Αγορά» της Κοινότητας Ατσιποπούλου του Δήμου Ρεθύμνης και παρακαλούμε για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Δήμου.

15/10/19, Ανακοίνωση περί ανάκλησης της υπ΄αριθμ.πρωτ.: 30627/11-10-2019 Δημόσιας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που πρόκειται να υποβάλλουν ή υπέβαλλαν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών για τα υπάρχοντα μηχανήματα του Τμήματος Πρασίνου» της υπ’ αρ. 30627/11-10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ότι έπειτα από διαπίστωση του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων:

28 Μαρτίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1341)
 (1326)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)