Δημόσια Πρόσκληση για Προμήθεια Επίπλων Γραφείου, 09/05/2024

Ο Δήμος Ρεθύμνης προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια επίπλων γραφείου, με στόχο την εξοπλισμό των υπηρεσιακών τμημάτων του Δήμου. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 9.536,84 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η προσφορά πρέπει να κατατεθεί μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός εξι ημερών και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση.

15 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)