Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» - 11/06/24


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ


Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 33.666,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄άριθμ.πρωτ.: 18814/29-05-2024 Μελέτης του Τμήματος Πρασίνου & Αστικού Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης. Η
προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή με κάθε πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την Δευτέρα 17-06-2024 και ώρα 14:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικής προσφοράς).

25 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)