Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ρεθύμνης, 14-03-2024

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης προκηρύσσει Δημόσιο Διευνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσοραβάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στην τιμή του πρ/σμού της 2/2024 μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της "Ναυαγοσωστικής Κάλυψης παραλιών Δήμου Ρεθύμνης" προϋπολογισμού 639.909,35 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία.

19 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)