Διαγωνισμός Εμπορικού Κέντρου Ρεθύμνου

Ο Δημαρχος Ρεθυμνης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανοιχτο κεντρο εμποριου δημου ρεθυμνης 4ο υποεργο: «προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης δημόσιου χώρου, συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας», προϋπολογισμού 287.008,84 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Επίσυναπτονται τα σχετικά αρχεία.

 

25 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)