Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου, 22-03-2024

Ο Δήμαρχος και το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθήκης του Δήμου Ρεθύμνης διακηρύσσει  την με Δημόσια Ανοικτή Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια «Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου» Προϋπολογισμού 199.357,28€ (με Φ.Π.Α.).

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία. 

19 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)