Προμήθεια Φυτοφαρμάκων στο Δήμο Ρεθύμνης, 15/05/2024

Ο Δήμος Ρεθύμνης καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν τις προσφορές τους για την προμήθεια φυτοφαρμάκων. Η προμήθεια αφορά τον συνολικό προϋπολογισμό των 6.989,05 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%. Οι προσφορές θα υποβληθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης.

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία. 

20 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)