Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείου από τον Δήμο Ρεθύμνης, 20/05/2024

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει τη διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου, προϋπολογισμού 56.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά μέχρι την 5η Ιουνίου 2024, στις 15:30 μ.μ.

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία.

15 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)