Διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για Βελτίωση Πρόσβασης Αγροτικής Οδού στις Σαϊτούρες, 30/09/2022

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου οδοποιίας με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγροτική ζώνη των Σαϊτούρων. Η διαδικασία θα είναι ανοικτή και ηλεκτρονική, με κριτήριο την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο με βάση την τιμή. Πληροφορίες και έγγραφα διαγωνισμού διατίθενται στη διεύθυνση www.rethymno.gr και στην πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα. 

15 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)