09/04/15, Ανακοίνωση αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων στη θέση «ΑΡΓΟΥΛΙΔΑ» εντός οικισμού «Αδελιανός Κάμπος»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων στη θέση «ΑΡΓΟΥΛΙΔΑ» εντός οικισμού «Αδελιανός Κάμπος».

05/02/15, Ανακοίνωση τροποποιήσεων στην θέση «ΚΟΠΑΝΙΣΤΡΕΣ»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων στη ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΟΠΑΝΙΣΤΡΕΣ» ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΦΩΝ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ...

08/10/14, Ανακοίνωση τροποποήσεων στην θέση «ΤΖΑΜΑΡΙΕΣ» Οικισμού Γάλλου Δήμου Ρεθύμνης - Αρ. Πρωτ. : ΟΙΚ ΥΔ 5195/6-10-2014


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν  στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης  των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων στη  ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ  «ΤΖΑΜΑΡΙΕΣ» ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΛΟΥ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ για την διαδικασία  κύρωσης Δημοτικού δρόμου  όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011   ΦΕΚ 60Α

08/10/14, Ανακοίνωση τροποποήσεων στην θέση «ΤΖΑΜΑΡΙΕΣ» Οικισμού Γάλλου Δήμου Ρεθύμνης - Αρ. Πρωτ. : ΟΙΚ ΥΔ 5193/6-10-2014

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων στη ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΤΖΑΜΑΡΙΕΣ» ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΛΟΥ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ μήκους 370μ. περίπου για την διαδικασία κύρωσης Δημοτικού δρόμου όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 ΦΕΚ 60Α

08/07/14, Ανακοίνωση τροποποήσεων του ΣΧΟΟΑΠ Λαππαίων

Ο Δήμος Ρεθύμνης Ανακοινώνει

ότι με την υπ’αριθμ.186/04.04.2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης προτείνονται τροποποιήσεις στο ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε.Λαππαίων (ΦΕΚ 69/ΑΑΠ/23.02.2009 και ΦΕΚ 413/ΑΑΠ/21.11.2013).

23/05/14, Τμήμα Πολεοδομίας: Ανακοίνωση Ατσιπόπουλο

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων εντός οικισμού Δημοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Δήμου Ρεθύμνης στην περιοχή των ιδιοκτησιών Ιωάννη και Χαράλαμπου Τιτάκη , Τιμολέοντος Μακρίδη και Ξενοφώντος Μπούλαρη για την διαδικασία κύρωσης Δημοτικού δρόμου όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν. 3937 / 2011 ( Φ.Ε.Κ. 60 Α΄ / 31 – 03 – 2011 ).

Πληροφορίες Υπηρεσία Δόμησης , Δημητρακάκη 17 , 3ος όροφος , τηλ. : 2831343226.

 

23/05/14, Τμήμα Πολεοδομίας: Ανακοίνωση

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων εντός οικισμού Τοπικής Κοινότητας Ρουσσοσπίτι Δήμου Ρεθύμνης στην περιοχή των ιδιοκτησιών Κοσκινά Νεκτάριου και Χριστίνας Στεφανουδάκη για την διαδικασία κύρωσης Δημοτικού δρόμου όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν. 3937 / 2011 ( Φ.Ε.Κ. 60 Α΄ / 31 – 03 – 2011 ).

Πληροφορίες Υπηρεσία Δόμησης , Δημητρακάκη 17 , 3ος όροφος , τηλ. : 2831343226.

 

14/02/14, Τμήμα Πολεοδομίας: Ανακοίνωση

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων στη ΘΕΣΗ « ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ» ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ στο δρόμο που οδηγεί στις ιδιοκτησίες των Σφακιανάκη Ηλία, Σφακιανάκη Κωνσταντίνου, Μαυρομιχελάκη Κωνσταντίνου, Βεργίτση Εμμανουήλ & Σωπασή Τερψιχόρης, Μ. Παπαδογιαννάκης Κατασκευαστικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις ΑΕ , Σοφία Νούλη και ΣΙΑ ΟΕΕ και Λαμπρινού Εμμανουήλ & Αλεξανδράκη – Λαμπρινού Στεφανίας, για την διαδικασία κύρωσης Δημοτικού δρόμου όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 ΦΕΚ 60Α

Πληροφορίες Υπηρεσία Δόμησης Δημητρακάκη 17 3ος όροφος τηλ. 2831343238 12:00 -14:00

31/01/14, Τμήμα Πολεοδομίας: Ανακοίνωση 2

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων στη ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΟΥΤΡΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΗΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ στην περιοχή της ιδιοκτησίας Τιτάκη - Καλλέργη για την διαδικασία κύρωσης Δημοτικού δρόμου όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 ΦΕΚ 60Α

Πληροφορίες Υπηρεσία Δόμησης Δημητρακάκη 17 3ος όροφος τηλ. 2831343238 12:00 -14:00

 

31/01/14, Τμήμα Πολεοδομίας: Ανακοίνωση

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων στη ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΞΕΡΟΒΡΥΣΗ» Η΄ «ΛΑΜΠΑΡΔΟΣ» ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΔΕΛΕ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

στην περιοχή της ιδιοκτησίας Μουνδριανάκη για την διαδικασία κύρωσης Δημοτικού δρόμου όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 ΦΕΚ 60Α

Πληροφορίες Υπηρεσία Δόμησης Δημητρακάκη 17 3ος όροφος τηλ. 2831343238 12:00 -14:00

 

05/12/13, Τμήμα Πολεοδομίας: Ανακοίνωση

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης  των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων στη  ΘΕΣΗ «ΡΟΥΣΣΑ» ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ στην περιοχή της ιδιοκτησίας Χανιωτακη  για την διαδικασία  κύρωσης Δημοτικού δρόμου  όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011   ΦΕΚ 60Α

03/12/13, Τμήμα Πολεοδομίας: Ανακοίνωση


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι τις επόμενες  είκοσι  (20) ημέρες που θα διαρκέσει η ανάρτηση,  να υποβάλλουν  στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης  των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ θέση  «ΑΛΩΝΙ - ΧΑΛΕΠΑ» στην ιδιοκτησία Λίτινα Δημηρίου και Λίτινα Δέσποινας.

15/01/13, Τμ. Πολεοδομίας: Ανακοίνωση

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι τις επόμενες είκοσι (20) ημέρες που θα διαρκέσει η ανάρτηση, να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης κοινόχρηστων χώρων στην θέση «Αγία Τριάδα» Δήμου Ρεθύμνης.

15 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)