05/02/15, Ανακοίνωση τροποποιήσεων στην θέση «ΚΟΠΑΝΙΣΤΡΕΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Αρ. Πρωτ. : ΟΙΚ ΥΔ 408 /30-1-2015

 

Ανακοίνωση

 

Εχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 ΦΕΚ 60Α

2. Την 39608/14-9-2011 απόφ αναπλ. υπουργού ΥΠΕΚΑ ΦΕΚ 2200Β/30-9-2011

3. Την υπ αριθμόν 921/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

4. Την με αρ πρωτ. ΥΔ6626/22-12-2014 αίτηση .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων στη ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΟΠΑΝΙΣΤΡΕΣ» ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΦΩΝ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ για την διαδικασία κύρωσης Δημοτικού δρόμου όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 ΦΕΚ 60Α

Πληροφορίες Υπηρεσία Δόμησης Δημητρακάκη 17 3ος όροφος τηλ. 2831343238 12:00 -14:00

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ


ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

 

26 Μαΐου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)