Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ”

Για την υλοποίηση της εγκριθείσας Πράξης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» στον Δήμο Ρεθύμνης, (που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας της κατηγορίας παρέμβασης 1: «ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 μέσω της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης), ιδρύθηκε Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επωνυμία της οποίας είναι «Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης”». Αυτή διέπεται σε κάθε περίπτωση από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4019/2011( ΦΕΚ 216Α) και λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση της Πράξης που έχει αναλάβει ως Δικαιούχος.

Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης στην Παλιά Πόλη

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης στο Ν.Α. Τμήμα της Παλιάς Πόλης του Ρεθύμνου.

ΕΡΓΑΝΗ

Ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετέχει στο Μέτρο 6.3 "Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης" του Π.Ε.Π. Κρήτης όπου προβλέπεται η προώθηση και η ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων με έμφαση στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

Απογραφικό δελτίο Προγραμμάτων από τις 14 Σεπτεμβρίου 2000 έως 2006

Προγράμματα που περιλαμβάνει:

1) Σχολικοί Φύλακες

2) Σχολικοί Τροχονόμοι

3) Κέντρο πληροφόρησης νέων

4) Επιχειρησιακό πρόγραμμα κοινωνία της πληροφορίας

5) ΠΕΠ Κρήτης 2000 �2006 Άξονας 6 Μέτρο 1

6) Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL

7) ΠΕΠ Κρήτης 2000 2006 Άξονας 6 Μέτρο 3

8) Κοινοτική Πρωτοβουλία leader+ Μέτρο 1.4 κατ. Πραξ. 1.4.2. Δράση 1.4.2.3

9) Προγράμματα Ολυμπιακών Αγώνων

10) ΠΕΠ Κρήτης 2000 2006 Άξονας 4

Απογραφικό δελτίο Προγραμμάτων έως 12 Σεπτεμβρίου 2000

Προγράμματα που περιλαμβάνει:

1) Youthstart I & II

2) HORIZON

3) NOW

4) Σχολικοί Φύλακες

5) Euronet ευρωδίκτυο

6) Κοινωνικός Αποκλεισμός

7) Γνωστοποίηση τήρησης αρχείου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

27 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)