Πιστοποίηση ISO 9001:2008

ISO 9001:2008Ο Δήμος Ρεθύμνου έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τον τομέα «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ» με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008.

H πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 χορηγήθηκε στο Δήμο Ρεθύμνου από τον διαπιστευμένο φορέα TUV AUSTRIA HELLAS την 26-6-2008 μετά από αξιολόγηση και επιθεώρηση του συστήματος που εφαρμόζουν οι υπηρεσίες του Δήμου Ρεθύμνου.

Την 16/12/2009 διενεργήθηκε από την TUV AUSTRIA HELLAS η 1η επιτήρηση του συστήματος για τη διατήρηση του πιστοποιητικού ISO 9001:2008 και επιβεβαιώθηκε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Ρεθύμνου εφαρμόζουν πιστά τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

 

Διαχειριστική Επάρκεια Τύπου A΄ και Τύπου Β΄

ΕΣΠΑO Δήμος Ρεθύμνου από την 25η Φεβρουαρίου 2009 έχει πιστοποιηθεί από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης ως προς τη διαχειριστική του επάρκεια και έχει αποκτήσει το δικαίωμα να καταθέτει προτάσεις ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ.

Μετά την παραλαβή της Βεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Α΄ που αφορούσε τις κατηγορίες έργων με Τεχνικό Αντικείμενο, ο Δήμος Ρεθύμνου έγινε ένας από τους πρώτου Δήμους που παρέλαβαν και τη Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Β΄, η οποία αφορά τις κατηγορίες έργων χωρίς Τεχνικό αντικείμενο.

Η συγκεκριμένη Βεβαίωση που χορηγήθηκε στον Δήμο Ρεθύμνου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη σε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και θα συνοδεύει κάθε μελλοντική πρόταση του Δήμου μέχρι την έναρξη εφαρμογής του νέου Ελληνικού Προτύπου Διαχείρισης Έργων.

 

Τα Γραφεία και οι Διευθύνσεις που επιβεβαιώθηκαν είναι:

  • Γραφείο Δημάρχου (Γραφείο Ανάπτυξης και Προγραμματισμού)
  • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Τεχνικό Τμήμα (Γραφείο Προϊσταμένου, Γραφείο Μελετών Επίβλεψης Έργων Οικοδομικών και Οδοποιϊας, Γραφείο Μελετών–Επιβλέψεων Η/Μ έργων)
  • Διεύθυνση Οικονομικών–Διοικητικών Υπηρεσιών
    1. Τμήμα Οικονομικό (Γραφείο Προϊσταμένου, Γραφείο Λογιστηρίου, Γραφείο Προμηθειών και αποθήκης, Γραφείο Ειδικού Ταμεία)
    2. Τμήμα Διοικητικό (Γραφείο Μηχανοργάνωσης, Γραφείο Πρωτοκόλλου–Διεκπεραίωσης–Αρχείου)

27 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)