05/12/13, Τμήμα Πολεοδομίας: Ανακοίνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
Αρ. Πρωτ. :  ΟΙΚ ΥΔ 5815/26-11-2013


 Ανακοίνωση

 

Εχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 35 του  Ν.3937/2011 ΦΕΚ 60Α

2. Την 39608/14-9-2011 απόφ αναπλ. υπουργού ΥΠΕΚΑ ΦΕΚ 2200Β/30-9-2011

3. Την υπ αριθμόν    738 /2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

4. Την  με αρ πρωτ.  ΥΔ 4074/2013 αίτηση .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης  των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων στη  ΘΕΣΗ «ΡΟΥΣΣΑ» ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ στην περιοχή της ιδιοκτησίας Χανιωτακη  για την διαδικασία  κύρωσης Δημοτικού δρόμου  όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011   ΦΕΚ 60Α

Πληροφορίες  Υπηρεσία Δόμησης  Δημητρακάκη 17 3ος όροφος τηλ. 2831343238 12:00 -14:00

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

 

 

                                                                                  ΓΙΩΡΓΗΣ  Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ     

 

 

 

26 Μαΐου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)