08/10/14, Ανακοίνωση τροποποήσεων στην θέση «ΤΖΑΜΑΡΙΕΣ» Οικισμού Γάλλου Δήμου Ρεθύμνης - Αρ. Πρωτ. : ΟΙΚ ΥΔ 5195/6-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
Αρ. Πρωτ. : ΟΙΚ ΥΔ 5195/6-10-2014

 

Ανακοίνωση

 

Εχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 ΦΕΚ 60Α

2. Την 39608/14-9-2011 απόφ αναπλ. υπουργού ΥΠΕΚΑ ΦΕΚ 2200Β/30-9-2011

3. Την υπ αριθμόν 526/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

4. Την με αρ πρωτ. ΥΔ 2304/06-05-2014 αίτηση .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων στη ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΤΖΑΜΑΡΙΕΣ» ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΛΟΥ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ για την διαδικασία κύρωσης Δημοτικού δρόμου όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 ΦΕΚ 60Α

Πληροφορίες Υπηρεσία Δόμησης Δημητρακάκη 17 3ος όροφος τηλ. 2831343238 12:00 -14:00

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

 

26 Μαΐου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)