08/10/14, Ανακοίνωση τροποποήσεων στην θέση «ΤΖΑΜΑΡΙΕΣ» Οικισμού Γάλλου Δήμου Ρεθύμνης - Αρ. Πρωτ. : ΟΙΚ ΥΔ 5195/6-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
Αρ. Πρωτ. : ΟΙΚ ΥΔ 5195/6-10-2014

 

Ανακοίνωση

 

Εχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 ΦΕΚ 60Α

2. Την 39608/14-9-2011 απόφ αναπλ. υπουργού ΥΠΕΚΑ ΦΕΚ 2200Β/30-9-2011

3. Την υπ αριθμόν 526/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

4. Την με αρ πρωτ. ΥΔ 2304/06-05-2014 αίτηση .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων στη ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΤΖΑΜΑΡΙΕΣ» ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΛΟΥ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ για την διαδικασία κύρωσης Δημοτικού δρόμου όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 ΦΕΚ 60Α

Πληροφορίες Υπηρεσία Δόμησης Δημητρακάκη 17 3ος όροφος τηλ. 2831343238 12:00 -14:00

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

 

28 Μαρτίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)