08/07/14, Ανακοίνωση τροποποήσεων του ΣΧΟΟΑΠ Λαππαίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών                                    Αριθμός πρωτ. οικ.ΥΔ 3477
και Πολεοδομίας                                                              Ρέθυμνο, 08.07.2014
Υπηρεσία Δόμησης                                                                      
Τμήμα Εφαρμογής Σχεδίου Πόλεως-Περιουσίας                            

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει:

 

ότι με την υπ’αριθμ.186/04.04.2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης προτείνονται τροποποιήσεις στο ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε.Λαππαίων (ΦΕΚ 69/ΑΑΠ/23.02.2009 και ΦΕΚ 413/ΑΑΠ/21.11.2013). Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αναλυτικά περιγράφονται στην απόφαση και στους συνοδευτικούς χάρτες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της. Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται αλλαγές των χρήσεων γης στις περιοχές Τ.1, Τ.2, Π.1., Π.2.1., Π.2.2., Π.2.3, Π.4, δημιουργία ζώνης Π.5.2.3 στην περιοχή Πηγών Αργυρούπολης, δυνατότητα εγκατάστασης εμπορικών καταστημάτων, εστιατορίων και αναψυκτηρίων κατά μήκος της οδού που συνδέει τον οικισμό Επισκοπής με τον ΒΟΑΚ. Αναλυτικά πλήρες το κείμενο της απόφασης θα βρίσκεται αναρτημένο για δεκαπέντε (15) ημέρες στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, στο δημοτικό κατάστημα Επισκοπής Δ.Ε. Λαππαίων, ηλεκτρονικά στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΒΙΦ5Ω1Ψ-ΖΔΨ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης (www.rethymno.gr ->τεχνική υπηρεσία ->τμήμα πολεοδομίας, με τους χάρτες σε αρχεία .pdf).

Κ α λ ο ύ ν τ α ι

οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών.

Πληροφορίες: Υπηρεσία Δόμησης Δ.Ρεθύμνης, Δημητρακάκη 17, 3ος ορ.

Αρμόδιοι: Γεωργία Κελέκη, Νίκος Δασκαλάκης, τηλ.2831 3 43229 (ώρες 9:00-15:30).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

 

Κάντε κλικ για να δείτε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε.Λαππαίων

29 Μαρτίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)