Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - 21/06/22

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση») για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη θέση του προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του «ΡΙΘΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 Ανακοίνωσης του Δήμου Ρεθύμνης - 17/06/22


Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 Ανακοίνωσης:

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022» - 25/05/2022

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ρεθύμνης, Μαρκέλλου 25, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο, Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Κουμνά Βασιλείας (τηλ. επικοινωνίας : 28310 54626 εσωτ. 22)

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 26-05-2022 έως 06-06-2022.

01 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)