Αποτελέσματα της 34030/6-9-2023 ανακοίνωσης για σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ για το Δημοτικό Ωδείο Ρεθύμνης.

Επισυνάπτονται ο ονομαστικός πίνακας, πίνακας κατάταξης και πίνακας επιλογής της 34030/6-9-2023 ανακοίνωσης για σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ωρομίσθιας απασχόλησης με κάλυψη δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου με το ΠΔ 524/1980 για το Δημοτικό Ωδείο Ρεθύμνης.

23 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)