Τα oφέλη του Server Virtualization

Virtualization
Λύσεις - Servers & Υποδομή

 

Με τον όρο Virtualization εννοούμε την τεχνολογία και τις διαδικασίες που μας επιτρέπουν να λειτουργούμε παραπάνω από μια ιδεατές (virtual) ανεξάρτητες "μηχανές" σε μια "φυσική" πλατφόρμα hardware. Οι ιδεατές μηχανές αυτές χρησιμοποιούν τους πόρους του hardware (μνήμη, επεξεργαστής, αποθηκευτικός χώρος) σύμφωνα με μια κατανομή την οποία εμείς έχουμε ορίσει (σε ποσότηττα ή ποσοστό) και μπορεί να είναι στατική ή να μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες των μηχανών και τους διαθέσιμους πόρους.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 'Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ)'

Το Ε.Π. "ΚτΠ" αποτελεί σύνολο ολοκληρωµένων και συµπληρωµατικών παρεµβάσεων σε διάφορους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής έτσι ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα.

Το Ε.Π. "ΚτΠ" αποτελεί τον κύριο μοχλό υλοποίησης της συνολικής εθνικής στρατηγικής για την πορεία προς την ΚτΠ. Σημαντικές δράσεις θεσμικού χαρακτήρα, κινούνται παράλληλα και συμπληρωματικά με τους άξονες παρέμβασης του προγράμματος.

Το Πρόγραμμα 'Ψηφιακός Δήμος'

Ο «Ψηφιακός Δήμος» αποτελεί μέρος μίας σειράς δράσεων της Ψηφιακής Στρατηγικής που έχουν στόχο να εμπλουτίσουν τα υφιστάμενα εργαλεία πολιτικής των δήμων με νέες «ψηφιακές δυνατότητες» και συμπληρώνει πρωτοβουλίες όπως η «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση» για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών στους ΟΤΑ, η δημιουργία Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών και Ασύρματων Δικτύων σε δήμους, η χρηματοδότηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εθνικού δημοτολογίου κλπ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση, κατανόηση, ευαισθητοποίηση (και όχι η απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων) των αιρετών της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο για τις δυνατότητες και την προοπτική που προσφέρει η εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ, όσο και για τις αναγκαίες επιλογές/αλλαγές που προϋποθέτει και συνεπιφέρει η εφαρμογή τους στο Δήμο.

Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών

Το μητροπολιτικό δικτύου οπτικών ινών περιλαμβάνει την εγκατάσταση υπόγειων υποδομών δικτύων οπτικών ινών, των υποδομών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σύνδεσης στο δίκτυο, καθώς και των υποδομών ασύρματης δικτύωσης και πρόσβασης.

Η εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης του δικτύου οπτικών ινών  χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη Ελληνική περιφέρεια με την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία, ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών σε κρίσιμους τομείς, όπως η δημόσια διοίκηση, η υγεία, οι μεταφορές και το περιβάλλον. Παράλληλα θα δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, όπου η τεχνολογία συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, των εισοδημάτων και της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Η Ευρυζωνικότητα στο Δήμο Ρεθύμνου

Τρεις είναι διεθνώς, οι βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας:

  1. Η ανάπτυξη υποδομών
  2. Η ανάπτυξη υπηρεσιών
  3. Η μείωση του «ψηφιακού χάσματος»

Και στις τρεις αυτές κατευθύνσεις, η Πολιτεία, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου, οι Δήμοι του Νομού, η πανεπιστημιακή κοινότητα και η ιδιωτική πρωτοβουλία (επιμελητήρια κλπ), δρομολογούν σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών. Το σημαντικότερο έργο ευρυζωνικής υποδομής στο Νομό Ρεθύμνου που αφορά τη δημόσια διοίκηση, υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government)

Με τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) χαρακτηρίζεται γενικά η εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής και των υπολογιστών στη δημόσια διοίκηση και οι νέες διοικητικές πρακτικές, τις οποίες οι τεχνολογίες αυτές εισήγαγαν. Ο όρος αυτός δημιουργήθηκε με τις γενικότερες πρακτικές, σύμφωνα με τις οποίες τοποθετείται το επίθετο «ηλεκτρονικό-ή» ("e") με σκοπό να δώσει έμφαση στον ηλεκτρονικό τρόπο παραγωγής και διανομής των υπηρεσιών (ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό επιχειρείν, ηλεκτρονική μάθηση κλπ.

Χρήσιμα άρθρα και σύνδεσμοι σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε χρήσιμα άρθρα και σύνδεσμους για διαδικτυακούς τόπους που σχετίζονται με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στον Δήμο Ρεθύμνης και γενικότερα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

22 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)