Το Πρόγραμμα "Ψηφιακός Δήμος"

Το Πρόγραμμα "Ψηφιακός Δήμος" είναι ένα πρόγραμμα Κατάρτισης Αιρετών Εκπροσώπων Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών χτυπούν την πόρτα της Αυτοδιοίκησης, που δείχνει να τείνει όλο και περισσότερο ευήκοον ους στις προκλήσεις και τα εργαλεία της σύγχρονης εποχής.

Οι αιρετοί της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης όλης της χώρας, που αναδείχθηκαν στις εκλογές του Οκτωβρίου 2006 - και για να μιλήσουμε στη γλώσσα των αριθμών 914 Δήμαρχοι, 120 Πρόεδροι Κοινοτήτων και 16.582 δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι (συνολικά 17.422 αιρετοί) - καλούνται να μυηθούν στα μυστικά της σωστής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, μέσα από το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ» που υλοποιεί η ΚΕΔΚΕ με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η συμμετοχή των αιρετών στο Πρόγραμμα ισοδυναμεί με την ανάπτυξη νέας δυναμικής για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που μπαίνει στο δρόμο της Ψηφιακής Ελλάδας κάνοντας σύμμαχό της τις νέες τεχνολογίες για απτά και άμεσα αποτελέσματα.

Με τον «ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΗΜΟ» η Τοπική Αυτοδιοίκηση ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες στις πολιτικές της επιλογές, περιορίζει το ψηφιακό χάσμα κέντρου-περιφέρειας, δημιουργεί νέες ευκαιρίες επικοινωνίας με την κοινωνία των πολιτών, ανοίγει νέους δρόμους στην ανάπτυξη των Δήμων και των Κοινοτήτων.
Το Πρόγραμμα

Το Έργο, συνολικού προϋπολογισμού 7,3 εκατομμυρίων ευρώ, με την ονομασία «Κατάρτιση αιρετών Εκπροσώπων της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)», υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25% . To μεγαλύτερο μέρος του Προγράμματος, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά στις αρχές Μαρτίου 2008, αφορά σ'' αυτό καθεαυτό το έργο της κατάρτισης στο οποίο θα διατεθούν 4,8 εκατομμύρια ευρώ πλέον ΦΠΑ.
 

Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013

Ο «Ψηφιακός Δήμος» αποτελεί μέρος μίας σειράς δράσεων της Ψηφιακής Στρατηγικής που έχουν στόχο να εμπλουτίσουν τα υφιστάμενα εργαλεία πολιτικής των δήμων με νέες «ψηφιακές δυνατότητες» και συμπληρώνει πρωτοβουλίες όπως η «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση» για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών στους ΟΤΑ, η δημιουργία Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών και Ασύρματων Δικτύων σε δήμους, η χρηματοδότηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εθνικού δημοτολογίου κλπ.

Στόχοι του Προγράμματος

Έχει διαπιστωθεί ότι ένας από τους βασικούς λόγους ανεπαρκούς κι αποσπασματικής χρήσης των ΤΠΕ στους ΟΤΑ είναι η έλλειψη σχετικής γνώσης του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαιτέρως αυτού που είναι θεσμικά επιφορτισμένο με τη λήψη των αποφάσεων. Για το λόγο αυτό, σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση, κατανόηση, ευαισθητοποίηση (και όχι η απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων) των αιρετών της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο για τις δυνατότητες και την προοπτική που προσφέρει η εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ, όσο και για τις αναγκαίες επιλογές/αλλαγές που προϋποθέτει και συνεπιφέρει η εφαρμογή τους στο Δήμο.

Στόχος, με άλλα λόγια, είναι να κατανοήσουν οι αιρετοί ότι η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στους Δήμους:

  • διευρύνει τις λειτουργικές, διοικητικές κι επιχειρησιακές τους δυνατότητες
  • καθιστά τη δουλειά τους πιο αποδοτική κι αποτελεσματική
  • βελτιώνει την ποιότητα των αποφάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • προσδίδει δύναμη στο δημότη
  • διευκολύνει τη συμμετοχή του στα κοινά
  • συμβάλλει στην ανάδειξη της περιοχής
  • συνεισφέρει στην τοπική ανάπτυξη
  • δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης, ή περαιτέρω ανάπτυξης προγραμμάτων και δράσεων της ΚτΠ, στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013

Επιπρόσθετα οι αιρετοί θα εξοικειωθούν με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή - ενδεικτικά αναφέρονται η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η λήψη, αποστολή και διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αναζήτηση πληροφοριών από άλλους φορείς/ υπηρεσίες, η δημιουργία ιστοσελίδας κλπ.

21 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)