Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ)"

Για την προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) στην Ελλάδα µε τρόπο συνεκτικό και ολοκληρωµένο, έχει ενταχθεί ένα ξεχωριστό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την ΚτΠ, το Ε.Π. "ΚτΠ", στο πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ, την περίοδο 2000 - 2006.

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, η Κοινωνία της Πληροφορίας δηµιουργεί νέα δεδοµένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευηµερία και ποιότητα ζωής. Η ανάπτυξή της βασίζεται στη ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Οι τεχνολογίες αυτές αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για ανοιχτή και αποτελεσµατική διακυβέρνηση και για την παροχή βελτιωµένων υπηρεσιών στον πολίτη.

Το Ε.Π. "ΚτΠ" αποτελεί σύνολο ολοκληρωµένων και συµπληρωµατικών παρεµβάσεων σε διάφορους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής έτσι ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα.

Για την επίτευξη των Γενικών του Στόχων, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θέτει μια σειρά από Ειδικούς Στόχους ή Άξονες Προτεραιότητας, όπου οι επιμέρους στόχοι κάθε Άξονα εξειδικεύονται μέσα από έναν αριθμό Μέτρων.

Το Ε.Π. "ΚτΠ" αποτελεί τον κύριο μοχλό υλοποίησης της συνολικής εθνικής στρατηγικής για την πορεία προς την ΚτΠ. Σημαντικές δράσεις θεσμικού χαρακτήρα, κινούνται παράλληλα και συμπληρωματικά με τους άξονες παρέμβασης του προγράμματος.

Συνολικά, θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του Ε.Π. "ΚτΠ" περισσότερα από 2,4 δισ. ευρώ δημόσιας χρηματοδότησης για την προσεχή επταετία, ένα επίπεδο δαπάνης ανάλογο με εκείνα των πλέον φιλόδοξων περιοχών της Β. Ευρώπης στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

 

 

Για το πλήρες κείμενο και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

 

25 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)