ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Κουμπές)

Η μελέτη έχει ως αντικείμενο την διαμόρφωση και αναβάθμιση της δυτικής παραλιακής ζώνης της πόλεως του Ρέθυμνου, η οποία ορίζεται από το νοτιοδυτικό άκρο του κάστρου της Φορτέτζας και εκτείνεται ως στο δυτικό άκρο της πόλης, στο τέλος της παραλίας του Κουμπέ.

Το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο εκπονήθηκε η μελέτη είχε ως άξονα την πρόθεση του φορέα και το γενικότερο αίτημα των κατοίκων της πόλης, για την αναβάθμιση και ανάδειξη της περιοχής, με την επιλογή των κατάλληλων διαμορφώσεων που θα συμβάλλουν τόσο στην αστική της ενσωμάτωση, όσο και στην συνολική ανάδειξη του ενιαίου χαρακτήρα του παραλιακού μετώπου της πόλης.

 

Εισαγωγή Μελέτης

H αστική   ανάπτυξη  σε   περιοχές  κυριαρχίας του   φυσικού  τοπίου, έχει  δημιουργήσει ένα  έντονο  προβληματισμό  σχετικά  με  τη  διαχείριση  του  παραγόμενου  αστικού  χώρου  στο   φυσικό περιβάλλον.  Με  αφορμή  τον  προβληματισμό αυτό, έχει αναπτυχθεί ιστορικά,  ένας  σημαντικός  αρχιτεκτονικός  λόγος.  O  λόγος  δηλαδή που αναφέρεται στην  οριακή  εκείνη  ζώνη,  με   τους  αμφίσημους  χαρακτήρες  και  τις  λεπτές  ισορροπίες, κατά τη μετάβαση από το τεχνητό στο φυσικό, όπου εκδηλώνεται η ανθρωπογενής επέμβαση.

Πρόκειται  για  ένα  θέμα  το  οποίο απασχολεί ιδιαίτερα  σχεδόν  όλες  τις  παράλιες  Eλληνικές  πόλεις,  όπου  το  φυσικό  τοπίο,  οι  θάλασσα  και  οι  ακτές  του,  έχει  δεχθεί  τις   αστικές  δραστηριότητες  και υφίσταται στην  συνέχεια   τις  αρνητικές  του  επιπτώσεις.

H   διαμόρφωση  της   παραλιακής  ζώνης  στο  Pέθυμνο  Δυτικά  της  Φορτέτζας  και  μέχρι  τον  Kουμπέ έχει ως   κυρίαρχο  τον  παραπάνω  προβληματισμό. Kαθώς  η  πόλη  αναπτύσσεται  προς  τα   δυτικά,  με  ένα  σύγχρονο  αστικό  πρόσωπο,  προσπαθεί   να  ξανακερδίσει  την  χαμένη  σχέση  της  με  την  θάλασσα.

Aναμφίβολα  η  θάλασσα  αποτελεί  για  το  Pέθυμνο  το  στοιχείο  εκείνο  μέσω  του  οποίου,  σε  ένα  ιδεατό  εντέλει  επίπεδο,  συνέχεται  όλο  το  σημερινό  ευρύτερο  πολεοδομικό  συγκρότημα  του  Δήμου. Aυτό  άλλωστε  καταδεικνύει  και  η  σύγχρονη  γραμμική  του  ανάπτυξη  κατά  μήκος  των  ακτών, που υποδηλώνει την ανάπτυξη της αστικής ζωής και δράσης, σε αντιστοιχία με το θαλάσσιο μέτωπο, που αποτελεί τη φυσική της αναφορά.    

 

Περισσότερες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε τα παρακάτω κείμενα της μελέτης.

 

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)