25/09/13, ΔΤ - Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Ρεθύμνου

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι το Τμήμα Παιδείας του Δήμου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ρεθύμνου.

Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Επίσης, στο Δήμο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη Σχολές Γονέων και Προγράμματα Ελληνικών για μετανάστες, ενώ στο Κέντρο Νέων του Δήμου θα προσφέρονται και φέτος μαθήματα παραδοσιακών και καλών τεχνών.  Πιο αναλυτικά:

Στο Κέντρο Νέων πρόκειται να πραγματοποιηθούν καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς, τα παρακάτω μαθήματα, για νέους και ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης:

 

1.

Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί

2.

 Θέατρο

3.

Λιθογλυπτική-Μεταλλοτεχνία

4.

Ξυλογλυπτική-Ψηφιδωτό

5.

Βιβλιοδεσία

6.

Αγιογραφία

7.

Λαούτο

 

Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να απευθύνεστε:

 • στο Κέντρο Νέων Ρεθύμνου, οδός Γερακάρη 24 (έναντι ιερού 4 Μαρτύρων),
  τηλ: 2831 0 55264, καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) 17:00 - 21:00

Έναρξη μαθημάτων: 5 Οκτωβρίου 2013

 

Κατά την περίοδο 2013-2014, στο Κ.Δ.Β.Μ.  του Δήμου Ρεθύμνου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΩΡΕΣ

 1.  

Περιβάλλον και καθημερινή ζωή

25

 1.  

Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις

25

 1.  

Οικολογικές λύσεις για το σπίτι

25

 

 

 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΩΡΕΣ

 1.  

Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)

50

 1.  

Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)

50

 1.  

Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)

50

 1.  

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

25

 1.  

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

25

 1.  

Δημιουργία Ιστοσελίδας

50

 1.  

Ηλεκτρονική εφημερίδα

50

 1.  

Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία

25

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΕΣ

 1.  

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)

25

 1.  

Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)

25

 1.  

Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.  

 

Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να απευθύνεστε:

 • στο Κέντρο Νέων Ρεθύμνου, οδός Γερακάρη 24 (έναντι ιερού 4 Μαρτύρων),
  τηλ: 2831 0 51916, Δευτέρα - Τετάρτη 11:00 - 17:00 &
  Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 17:00 - 21:00

Email:  

Αρχείο: Αίτηση εκπαιδευόμενου ΚΔΒΜ Ρεθύμνου - 219.1 KB

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Στις Σχολές Γονέων,  που απευθύνονται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μπορούν να υλοποιηθούν προγράμματα στις παρακάτω θεματικές:

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΩΡΕΣ

1.

Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή  

50

2.

Διαφυλικές σχέσεις

25

3.

Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία

25

4.

Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας

25

5.

Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων  

25

6.

Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες

50

7.

Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια  

25

 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

Για  πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να απευθύνεστε:

στην Υπεύθυνη Σχολής Γονέων, Ελένη Λιάκου, Τηλ. 6972320308,
Email

 

Τέλος, στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ», που απευθύνεται σε πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα,  προσφέρονται:

 

1.

Ελληνικά επιπέδου Α1,

125

2.

Ελληνικά επιπέδου Α2,

175

3.

Ελληνικά επιπέδου Β1 και

185

4.

Ελληνικά επιπέδου Β1 με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου

195

 

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

 

Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να απευθύνεστε:

στην Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του προγράμματος για το Ν. Ρεθύμνου, Μαρία Χατζηγιάννη,

τηλ. 6932508161, Email:

22 Φεβρουαρίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1341)
 (1326)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)