Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών

Το μητροπολιτικό δικτύου οπτικών ινών περιλαμβάνει την εγκατάσταση υπόγειων υποδομών δικτύων οπτικών ινών, των υποδομών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σύνδεσης στο δίκτυο, καθώς και των υποδομών ασύρματης δικτύωσης και πρόσβασης.

Η εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης του δικτύου οπτικών ινών  χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη Ελληνική περιφέρεια με την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία, ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών σε κρίσιμους τομείς, όπως η δημόσια διοίκηση, η υγεία, οι μεταφορές και το περιβάλλον. Παράλληλα θα δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, όπου η τεχνολογία συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, των εισοδημάτων και της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Με τη συγκεκριμένη δράση, θα ενισχυθεί σημαντικά η υποδομή για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στο δήμο με την δυνατότητα παροχής στους πολίτες υπηρεσιών όπως ενδεικτικά:

1. Ταχύτερο και φθηνότερο Internet (ευρυζωνικό Internet).

2. Ηλεκτρονικές συναλλαγές με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, πολύ γρήγορα και με ασφάλεια των δεδομένων από το σπίτι ή το γραφείο

3. Ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές από το σπίτι με τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες
Εργασία εξ αποστάσεως, μέσω μεθόδων τηλε-εργασίας, από πολίτες απομακρυσμένων περιοχών

4. Ενημέρωση και ψυχαγωγία

5. Δυνατότητα τηλεφωνικής συνομιλίας σε συνδυασμό με εικόνα με πρακτικά μηδενικό κόστος τόσο μεταξύ των διασυνδεόμενων δημόσιων φορέων όσο και για τους πολίτες, χάρη στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας

 

Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.crete-broadband.tuc.gr/

 

22 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)