Ψηφιακή Στρατηγική

Η Ψηφιακή Στρατηγική του Δήμου προβλέπει:

 

1. Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών

1.1 Εκμετάλευση του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Iνών (Metropolitan Area Network) 


1.2 Δημιουργία Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε χώρους προσβάσιμους από το κοινό (Wireless Hotspots).

 

2. Ανάπτυξη ευρυζωνικού περιεχομένου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών

2.1 Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου για ενημέρωση του επισκέπτη-δημότη-επιχείρησης και αμφίδρομη επικοινωνία

- Πληροφόρηση για τον Δήμο, τις Υπηρεσίες του, πληροφόρηση για διεκπεραίωση υποθέσεων, κτλ.

- Πληροφόρηση για την Πόλη και ανάδειξη της περιοχής (με τη δημιουργία ηλεκτρονικών τουριστικών οδηγών, ψηφιακών χαρτών για την ανάδειξη αξιοθέατων, μνημείων, περιοχών φυσικού κάλλους).

- Πληροφόρηση για τα τεκταινόμενα στην πόλη (Ατζέντα εκδηλώσεων, Κινηματογράφοι, Εφημερεύοντα)

- Κοινότητα Χρηστών & on-line Συζητήσεων (forum)

- Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

- Εύρεση Εργασίας

- Προκηρύξεις - Προμήθειες/Διαγωνισμοί

- Συμμετοχή του Πολίτη στα κοινά με την εκτέλεση ηλεκτρονικών ψηφοφοριών/ δημοσκοπήσεων


2.2 Ανάπτυξη Συστήματος δωρεάν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Δήμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (τεχνολογία VoIP)


2.3 Aνάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μέσω της Διαδικτυακής Πύλης

- Αιτήματα

- Πληρωμές Τελών

- Παράπονα/Καταγγελίες


2.4 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης υποβολής αιτήματος / παραπόνου από κινητό Τηλέφωνο


2.5 Σύστημα Εικονικής Περιήγησης στην Πόλη του Ρεθύμνου

 

2.6 Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

- Υποσύστημα για χρήση από μηχανικούς, πολεοδομία, επιχειρήσεις, ιδιώτες

- Υποσύστημα για χρήση από επισκέπτες ή δημότες της Πόλης για περιήγηση σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, εύρεση δημοσίων υπηρεσιών, εμπορικών καταστημάτων, κτλ.

 

3. Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στο εσωτερικό του Οργανισμού

που έχει ως σκοπό να:

•    Διευρύνει τις λειτουργικές και διοικητικές δυνατότητες διασυνδέοντας τα τμήματα του Δήμου εσωτερικά αλλά και το Δήμο προς τα έξω με άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες (π.χ. Νομαρχίες, Επιμελητήρια, Ασφαλιστικά Ταμεία, Δικαστικές Αρχές, ΟΑΕΔ κ.λ.π.).


•    Καταστήσει τη δουλειά του Οργανισμού πιο αποτελεσματική και αποδοτική επιτυγχάνοντας ολοκλήρωση των υπηρεσιών, οικονομίες κλίμακας, μείωση στα λειτουργικά κόστη, αποσυμφόρηση της ροή εργασίας, αύξηση του διοικητικού ελέγχου, περιορισμό των «νεκρών» χρόνων κ.λ.π.

•    Βελτιώσει την ποιότητα των αποφάσεων αξιοποιώντας εργαλεία Πληροφορικής στην υποστήριξη αποφάσεων ενισχύοντας παράλληλα τη συλλογικότητα.

 

       Έργα στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν:

       3.1 Υλοποίηση συστήματος Παρακολούθησης έργων

       3.2 Ανάπτυξη συστήματος Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης Εγγράφων

       3.3 Εφαρμογή του συστήματος της ψηφιακής υπογραφής για την έκδοση
              ηλεκτρονικών εγγράφων και πιστοποιητικών απο το Δήμο.

       3.4 Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης χώρων στάθμευσης

       3.5 Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης στόλου οχημάτων

       3.6 Ενιαίο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο φωνής - δεδομένων μεταξύ όλων
             των Δημοτικών κτιρίων (μείωση του τηλεπικοινωνιακού κόστους,
             πλήρης αξιοποίηση του  δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ)

     

01 Δεκεμβρίου 2023
 (1349)
 (1351)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)