Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Το Κέντρο

Σύμφωνα με Προγραμματική Συμφωνία, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), ο Δήμος Ρεθύμνης και η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) προχώρησαν στο έργο με τίτλο "Ανάπτυξη δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο".

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Ρέθυμνο ξεκίνησε να λειτουργεί από τις 21 Ιουνίου 2013 και αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και προς όφελος των γυναικών και των παιδιών τους σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2001-2013". Από τις 1 Δεκεμβρίου 2015 συνεχίζει την λειτουργία του με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2014-2020.

Επιπλέον, το Κέντρο συνιστά υπηρεσίες πρώτης γραμμής, οι οποίες καλύπτουν την ανάγκη υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες - θύματα έμφυλης βίας, αλλά και υλοποίησης δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών.

Στελεχώνεται από 4 ειδικότητες: Κοινωνιολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Νομικό και Ψυχολόγο που παρέχουν εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες και ψυχοκοινωνική στήριξη στις γυναίκες που υφίστανται:

 


Σωματική κακοποίηση

Ψυχολογική, Συναισθηματική ή Λεκτκή βία

Οικονομική βία

Έχουν υποστεί βιασμό ή απόπειρα βιασμού

Έχουν υπάρξει θύματα πορνείας ή trafficking

Έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση

 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και διέπονται από τους κανόνες του ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ είναι οι ακόλουθες:

- Η ολοκληρωμένη υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας (κυρίως ενδοοικογενειακή βία και trafficking) και των παιδιών τους.

- Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.

- Η ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δράσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.

- Η συμβουλευτική υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας με στόχο την ενημέρωση και ενδυνάμωση των θυμάτων.

- Μέσω της ενδυνάμωσης των γυναικών, ενθαρρύνεται η επανάκτηση της αυτοεκτίμησής τους ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν την ευθύνη της επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής και να πάρουν οι ίδιες τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους.

- Η ενθάρρυνση των γυναικών ώστε να βγουν από την απομόνωση, να κατανοήσουν ότι δεν είναι μόνες και ότι δεν ευθύνονται για τη βία που υφίστανται.

- Ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση σε θέματα ισότητας των Φύλων.

- Ψυχοκοινωνική συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη των γυναικών θυμάτων με την οπτική του φύλου).

- Νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών - θυμάτων βίας, τους σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή καταγγελίας, μήνυσης, ασφαλιστικών μέτρων, διεκδίκηση επιμέλειας παιδιών.

- Υπηρεσίες παραπομπής ή συνοδείας - όποτε αυτό απαιτείται - των θυμάτων σε ξενώνες, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα ψυχικής υγείας, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς προώθησης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, σε φορείς προστασίας και στήριξης παιδιών κλπ.

- Παροχή σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους, νομικών υπηρεσιών (legal aid) σε γυναίκες - θύματα βίας.

Η Συμβουλευτική προσέγγιση βασίζεται στις εξής αρχές:

- Υιοθετείται η συμβουλευτική με την οπτική του φύλου.

- Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διάκριση κατά των συμβουλευόμενων γυναικών στη βάση της οικονομικής και κοινωνικής τους κατάστασης, της καταγωγής, του μορφωτικού επιπέδου, της εθνικής τους ταυτότητας, των φυσικών τους ικανοτήτων, του σεξουαλικού τους προσανατολισμού κλπ.

- Τηρείται ο κώδικας δεοντολογίας που αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμβουλευόμενων γυναικών που προσφεύγουν στις υποστηρικτικές υπηρεσίες της ΓΓΙΦ (Συμβουλευτικά Κέντρα και Τηλεφωνική Γραμμή SOS) στο προσωπικό που εργάζεται σε αυτές τις Υπηρεσίες καθώς και όλους τους εργαζόμενους της ΓΓΙΦ.

- Επιδιώκεται η διεπιστημονική συνεργασία.

 

                                                   
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

26 Νοεμβρίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)