Τι είναι το "Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας" (ΣΒΑΚ)

Τα ΣΒΑΚ αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια που οργανώνουν τις μετακινήσεις των πολιτών και τη διανομή εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές.

Εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων ατόμων κατά προτεραιότητα έναντι της εξυπηρέτησης των οχημάτων στο διαθέσιμο αστικό χώρο, με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής.

Μπορείτε να υποβάλετε το δικό σας σχόλιο στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας του Δήμου Ρεθύμνης:

Νικόλαος Βώβος
Email:vovos@rethymno.gr
Τηλέφωνο: 2831040024

 
Τι είναι ΣΒΑΚ

 
     
 

Στάδια Εξέλιξης Σ.Β.Α.Κ.

Στάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του Σ.Β.Α.Κ.

Στάδιο 2: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων

Στάδιο 3: Ανάπτυξη και προσδιορισμός Κοινού Οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων

Στάδιο Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων

Στάδιο 5: Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης

 
     
 


Συμμετέχω στο Σχεδιασμό

1η διαβούλευση ΣΒΑΚ Δήμου Ρεθύμνης

2η διαβούλευση ΣΒΑΚ Δήμου Ρεθύμνης

3η διαβούλευση ΣΒΑΚ Δήμου Ρεθύμνης

 
     
 

Νέα Ανακοινώσεις

1. Σύμφωνο Δέσμευσης

2. Αρχικό όραμα και Προτεραιότητες

3. Τελικό όραμα και Προτεραιότητες

4. Σύμφωνο συμμετοχικού σχεδιασμού

5. Αποστολή σχεδίου δράσης στους φορείς σύμφωνα
με τις διατάξεις του νόμου 4784

6. Τελικό σχέδιο Δράσης ΣΒΑΚ Δήμου Ρεθύμνης

 

 

 

 

26 Σεπτεμβρίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)