29/11/10,XAΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΤO ΔΙΗΜΕΡΟ WORKSHOP ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ζητήματα σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικής σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο»

 

                            Δημαρχείο Ρεθύμνης, 29-30 Νοεμβρίου 2010

 

 

Κύριοι Βουλευτές,

Κύριοι  Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κύριε Εισαγγελέα 

Κύριοι Καθηγητές Πανεπιστημίων της χώρας μας,

Αγαπητοί φοιτητές.   

 

Ένας χρήσιμος και κρίσιμος διάλογος εγκαινιάζεται σήμερα στο πιο επίκαιρο και ίσως το πιο επιτακτικό θέμα της εποχής μας : τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας νέας πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο.

 Αφορμή για την ανάπτυξη αυτού του δημόσιου διαλόγου, αποτελεί το διήμερο Συνέδριο που συνδιοργανώνουν το Τμήμα Πολιτικής  Επιστήμης του Πανεπιστημίου μας, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής και το Περιφερειακό Κέντρο Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων του ΟΗΕ.

 Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στο Ρέθυμνο και σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας σ’ αυτή την αξιόπιστη απόπειρα κατάθεσης απόψεων και ανταλλαγής προτάσεων για τον επιβεβλημένο πλέον επαναπροσδιορισμό της πολιτικής και των παραμέτρων της που αγγίζουν, επηρεάζουν και καθορίζουν κάθε τομέα της  ζωής μας αλλά και την ίδια την υπόσταση του κράτους.

Η ενεργή συμμετοχή σας  σε αυτή τη συνάντηση, επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον σας να συμβάλλετε,  με τη γνώση και την εμπειρία σας, στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας της πολιτικής και την ενεργοποίηση της πολιτικής, ηθικής και κοινωνικής ευθύνης   όλων των πολιτών στην κατεύθυνση της καθολικής συμβολής στον αγώνα  εξόδου της χώρας μας απ αυτή τη σκληρή δοκιμασία που βιώνει. 

Περίπου 3 αιώνες πριν o φιλόσοφος Καντ είχε πει πως «η καλή ηθική διαμόρφωση ενός λαού θα πρέπει να προσδοκάται από ένα καλό πολίτευμα ή αλλιώς ένας κακός άνθρωπος μπορεί να γίνει ένας καλός πολίτης σ’ ένα  καλό κράτος. Άλλοτε υποστήριξε πως «η ηθική αφορά τον άνθρωπο ενώ η πολιτική την ανθρωπότητα».

Αυτή την πολιτική θα πρέπει να επανεξετάσουμε μια και η σημερινή κατάσταση της χώρας μας υποδηλώνει πως τις τελευταίες δεκαετίες η πολιτική αντί ν’ αποτελεί όχημα κοινωνικών μεταρρυθμίσεων με όραμα και μηχανισμούς ικανούς να εγγυηθούν την υλοποίηση αυτού του οράματος, τελικά, ταυτίστηκε με τη νοοτροπία ενός πανίσχυρου γραφειοκρατικού μηχανισμού που εξυπηρετούσε πολιτικές σκοπιμότητες, πελατειακή ικανοποίηση αιτημάτων, χωρίς έντιμους και αποτελεσματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς με αποτέλεσμα να διογκωθεί η διαφθορά,  να συγκεντρωθεί η εξουσία όλων των μορφών στα χέρια των λίγων και να παγιωθεί  το αίσθημα της αναξιοπιστίας για τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα. 

Παράλληλα το νέο μοντέλο παγκοσμιοποίησης σε συνδυασμό με την απαξίωση της πολιτικής εκ μέρους των πολιτών και την ανασφάλεια,  οδήγησαν στην εξάρτησή τους από ένα αδίστακτο πιστωτικό σύστημα ακόμη και για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών όπως είναι η Υγεία, η Κοινωνική Πρόνοια και η εκπαίδευση των παιδιών τους.

Η εξυγίανση λοιπόν του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι επιτακτική σε μια εποχή που η αμφισβήτηση, ο σκεπτικισμός και η αντίδραση σε κάθε μεταρρύθμιση είναι πλέον δεδομένα. Γιατί κάθε τολμηρή θεσμική αλλαγή στη λειτουργία του κράτους και του πολιτικού συστήματος ανέκαθεν προσέκρουε στην απροθυμία των αποδεκτών της να ρισκάρουν τα κεκτημένα  και την αδυναμία να αλλάξουν ριζικά νοοτροπίες παγιωμένες στο χρόνο.

Γιατί κάθε μεταρρυθμιστικό εγχείρημα προϋποθέτει εγγυήσεις  διαφάνειας και ελέγχου της εξουσίας, επιβάλλει τη δημόσια λογοδοσία και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη διακυβέρνηση της χώρας μέσα από την ανάδειξη των υγιών δυνάμεων της και την αξιοκρατική αξιοποίησή τους.

Σήμερα, υπό το καθεστώς του έξωθεν δημοσιονομικού ελέγχου και της οικονομικής, κοινωνικής, δημογραφικής και πνευματικής πενίας της χώρας μας, ο επανακαθορισμός των όρων που θα διέπουν την άσκηση μιας πολιτικής που θα δίδει προτεραιότητα στη δημοκρατία, την προστασία των  ανθρώπινων δικαιωμάτων, τη δίκαιη κατανομή των πόρων και του παραγόμενου πλούτου , τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δραστηριοποίηση όλων των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων μέσα από ένα ορθολογικό, γενναίο  και υλοποιήσιμο σχεδιασμό, μπορεί να αποκαταστήσει τη σταθερότητα αλλά και την πίστη των πολιτών στη δύναμη τους ν’ αλλάξουν τη ζοφερή πραγματικότητα και να δώσουν στη χώρα μας μια νέα ανάσα, μια νέα προοπτική.

Με αυτό το πνεύμα προωθούνται μεταρρυθμιστικά σχέδια σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής: Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με την εφαρμογή του Σχεδίου «Καλλικράτης» που συνιστά ένα εργαλείο ανάπτυξης στα χέρια της κάθε κοινωνίας η οποία ισχυροποιείται μέσα από διευρυμένα διοικητικά σχήματα και αποκεντρωμένες υπηρεσίες , στην Υγεία που επιχειρείται μια δυναμική παρέμβαση εξάλειψης όλων των μηχανισμών εκμετάλλευσης των ασθενών και της ασύδοτης σπατάλης που διαπιστώθηκε σε πολλές περιπτώσεις, στην Εκπαίδευση, στην Εργασία κ.α.

Η πολιτική καλείται να παίξει το σημαντικό της ρόλο στην ευόδωση κάθε μεταρρυθμιστικού στόχου: να διαμορφώσει το ιδεολογικό και πολιτικό κλίμα ώστε κάθε μεταρρυθμιστικό έργο, εφόσον αυτό πληρεί  τις προϋποθέσεις της διαφάνειας και της ανάπτυξης, να υλοποιηθεί. Η πολιτική θα πρέπει να αποτελεί τη δεξαμενή νέων ιδεών, θέσεων και ορθών πολιτικών προτάσεων ώστε να κερδίσει την κλονισμένη εμπιστοσύνη των πολιτών και να τους εμπνεύσει ν’ ασχοληθούν με τα κοινά για να εγκαθιδρυθεί η επιθυμητή λαϊκή κυριαρχία.

Ο δημόσιος διάλογος αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά βήματα  προς αυτή την κατεύθυνση. Για το λόγο αυτό η διήμερη αυτή συνάντηση εδώ το Ρέθυμνο έχει ξεχωριστή σημασία. Επικαιροποιεί γόνιμους προβληματισμούς, προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων και κυρίως εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων που προέρχονται από την πολιτική και πνευματική  ελίτ της χώρας μας αλλά και δραστήριους, αξιόλογους  και καταρτισμένους επιστήμονες του εξωτερικού, θέτει σε μια νέα βάση το διάλογο για τη δημόσια διοίκηση, τις μεταρρυθμιστικές ανάγκες, κρίσιμα ζητήματα όπως η διαφθορά, η αντεγκληματική πολιτική, η από-γραφειοκρατικοποίηση της Δημοσίας Διοίκησης ενώ προσεγγίζει τη σχέση των φοιτητών με την πολιτική μελετώντας τις εκφάνσεις της πολιτικής τους κουλτούρας.  

Αναμένουμε λοιπόν,  με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις των επιστημόνων οι οποίες είμαι βέβαιος  ότι θα φωτίσουν με επάρκεια και πληρότητα τις αναγνωρίσιμες  αλλά και αθέατες παραμέτρους που συνθέτουν το σύγχρονο πολιτικό οικοδόμημα.

Με αυτές τις σκέψεις και προβληματισμούς αλλά και με την αισιοδοξία ότι τέτοιας φύσεως αξιέπαινες πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν, κηρύττω της έναρξη των εργασιών του επιστημονικού αυτού Συνεδρίου. 

 Σας ευχαριστώ.

 

31 Μαΐου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)