29/07/08,Χαιρετισμός Δημάρχου σε Ημερίδα για τα Ευρυζωνικά Δίκτυα

 

Ηράκλειο, 25/7/08

Κυρίες και Κύριοι

 

Η σημερινή μας συνάντηση αποτελεί επιβεβαίωση του κοινού μας ενδιαφέροντος για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των Δήμων μας και τον σταθερό προσανατολισμό της Περιφέρειας σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά, την οποία εγγυάται με τον πιο ασφαλή τρόπο η ευρυζωνικότητα. Ένα νέο καινοτόμο περιβάλλον που με καθυστέρηση υιοθέτησε η χώρα μας, το οποίο ευνοεί και προωθεί την επικοινωνία και τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων, υπηρεσιών και εταιρειών.

 

Ο Δήμος Ρεθύμνου, έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» από το 2005 και μεταξύ άλλων, υλοποιεί και το έργο «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών» το οποίο, βάσει σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία ολοκληρώνεται στις 30 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Στο έργο προβλέπεται να διασυνδεθούν 58 δημόσιοι φορείς εκ των οποίων 48 με ασύρματη ίνα και 10 με ασύρματη ζεύξη.

 

Φιλοδοξούμε όπως και όλοι οι συμμετέχοντες Δήμοι στην Κοινωνία της Πληροφορίας να αποκομίσουμε άμεσα τα οφέλη της:

 

  • Τη βελτίωση λειτουργίας του πάσχοντος δημοσίου τομέα και ειδικότερα των ευαίσθητων τομέων της υγείας, της παιδείας και της δημόσιας διοίκησης.
  • Την τόνωση του ανταγωνισμού και την αύξηση της επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας.
  • Την προσέλκυση επενδύσεων στην περιφέρεια από ιδιωτικές εταιρείες.
  • Την εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής μας μέσα από την παροχή προηγμένων υπηρεσιών υγείας, μεταφορών και προστασίας του περιβάλλοντος παράλληλα με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την τεχνολογική εξειδίκευση και εξοικείωση των πολιτών με τους νέους δρόμους που τους προσφέρονται στην αγορά εργασίας, στην επικοινωνία, στη γνώση.

 

Όπως κάθε σοβαρό αναπτυξιακό βήμα έτσι και η υλοποίηση των έργων που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» προϋποθέτει συγκεκριμένες συνθήκες για να είναι στην εφαρμογή τους, αποτελεσματικά και υλοποιήσιμα. Ο προβληματισμός που τίθεται τώρα που οδεύουμε προς την ολοκλήρωση της τεχνικής εγκατάστασης των ευρυζωνικών δικτύων, τον οποίο θεωρώ ότι συμμερίζεται η πλειοψηφία των Δήμων που εκτελούν αντίστοιχο έργο, είναι το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης που θα επιλέξουμε για να το λειτουργήσουμε στην πράξη. Τα καίρια ζητήματα που καλούμαστε να εξετάσουμε συνοψίζονται στο ρόλο που θα παίξει ο κάθε Δήμος, στον τρόπο χρήσης και αξιοποίησης των δικτύων, στο βαθμό του κρατικού παρεμβατισμού, στον τρόπο προώθησης του υγιούς ανταγωνισμού, στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας του δικτύου καθώς επίσης και στην αξιοκρατική παροχή τεχνογνωσίας και υποστήριξης στους Δήμους ανεξάρτητα από την έκταση ,τη γεωγραφική θέση και την πληθυσμιακή ή μη υπεροχή τους.

 

Σε αυτή την κατεύθυνση κρίνω ουσιαστική την πληροφόρηση που μπορεί να μας παρέχει τόσο το Πολυτεχνείο Κρήτης που είναι και ο Τεχνικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης, μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης Μελέτης (Masterplan) για τη διαχείριση των μητροπολιτικών δικτύων σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και στελέχη της Περιφέρειας και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Αναγκαίος πάντως είναι ο συντονισμός των δράσεων μας μέσα από την επιλογή του επιχειρηματικού εκείνου μοντέλου που θα εξασφαλίσει τόσο την βιωσιμότητα του ευρυζωνικού μητροπολιτικού δικτύου και τους πόρους για τη συντήρησή του όσο και την άμεση αποτελεσματικότητά του στους τομείς που προαναφέραμε και αφορούν πρωτίστως τον πολίτη και την ποιότητα ζωής μας.

 

Δεδομένου του χρόνου που πιέζει ασφυκτικά και του ζωηρού ενδιαφέροντος που εκδηλώνουν ιδιωτικές εταιρείες που ήδη εγκαθιστούν υποδομές ευρυζωνικών δικτύων σε όλη τη χώρα η ανάγκη συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους στο θέμα (Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Κρήτης κτλ) είναι επιτακτική και επιβεβλημένη προκειμένου να μην επιτρέψουμε την απαξίωση και εκμηδένιση ενός τόσο σοβαρού και αναγκαίου έργου. Είναι ένα στοίχημα που πρέπει να το κερδίσουμε μαζί.

 

Ευχαριστώ θερμά τον συνάδελφο Δήμαρχο Ηρακλείου Γιάννη Κουράκη για την πρωτοβουλία του να διοργανώσει μια τόσο ενδιαφέρουσα και σε κατάλληλη χρονική στιγμή Ημερίδα, η οποία θα δώσει σε όλους τους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ενημερωθούμε, να συνδιαλλαγούμε και να συνεργαστούμε σ'' ένα σημαντικό θέμα που μας απασχολεί όλους. Είμαι βέβαιος ότι οι εκλεκτοί ομιλητές - εισηγητές στη σημερινή Ημερίδα θα μας διαφωτίσουν επαρκώς για τις παραμέτρους του θέματος και θα μας προσανατολίσουν στην ορθή διαχείρισή του.

 

Σας ευχαριστώ .

 

 

27 Μαΐου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)