1/10/2015,Χαιρετισμός Δημάρχου στο 1ο Συμμετοχικό Εργαστήριο «Προετοιμάζοντας τις παράκτιες κοινωνίες για την έγκαιρη αντιμετώπιση ακραίων υδρο-μετεωρολογικών φαινομένων»

Κυρίες και Κύριοι

Αγαπητοί Σύνεδροι

 

Καλωσορίζουμε στο Ρέθυμνο με ιδιαίτερη θέρμη τους συνέδρους, διακεκριμένους επιστήμονες από διεθνή ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια καθώς και τους επιστήμονες της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τους οποίους διατηρούμε άψογη συνεργασία και τους ευχαριστούμε ειλικρινά γι’ αυτό.

 Αποτελεί για την πόλη μας τιμή να συμμετέχει ως πιλοτική στο Πρόγραμμα PEARL το οποίο ερευνά, μελετά και αναζητεί αποτελεσματικές λύσεις στη διαχείριση ακραίων πλημμυρικών φαινομένων, την εμπειρία των οποίων βίωσε το Ρέθυμνο στο παρελθόν.

 Είναι για μας πολύ σημαντική η παρέμβαση της επιστήμης στην αντιμετώπιση προβλημάτων που απειλούν την ανθρώπινη ζωή μιας και θεωρούμε πως είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί βραχυπρόθεσμα και σε βάθος χρόνου την επίλυσή τους με τρόπους συμβατούς με το περιβάλλον και την ανθρώπινη δραστηριότητα. Γι’ αυτό το λόγο εξάλλου η ενεργή συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων του Ρεθύμνου, της Αντιπεριφέρειας, του ΟΑΚ, του Δήμου μας και των εμπλεκομένων υπηρεσιών του όπως η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, η ΔΕΥΑΡ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο κ.α. θεωρείται από επιθυμητή έως επιβεβλημένη.

 

Εξίσου σημαντική θεωρούμε την ευκαιρία που μας δίδεται μέσω του συμμετοχικού εργαστηρίου που ξεκινά τις εργασίες του σήμερα, να ανταλλάξουμε, απόψεις, εμπειρίες και τεχνογνωσία με τους συμμετέχοντες ειδικούς επιστήμονες, στο πλαίσιο ενός γόνιμου διαλόγου, ο οποίος αφενός θα ενισχύσει την εν εξελίξει έρευνα και αφετέρου θα εμπλουτίσει τις δράσεις μας με τα τεχνολογικά εργαλεία που προσφέρει το PEARL, προκειμένου να είμαστε αποτελεσματικοί στη διαχείριση μελλοντικών πλημμυρικών φαινομένων.

 

• Σε αυτά τα εργαλεία, τα οποία μάλιστα είναι άμεσα αξιοποιήσιμα εκ μέρους μας, η ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ, η οποία μελετά το Ρέθυμνο ως μία εκ των 7 πιλοτικών περιοχών εφαρμογής του έργου στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα γεω-μορφολογικά, υδρολογικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά του Ρεθύμνου , περιλαμβάνονται

• μία εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για την δημιουργία και συλλογή αναφορών από τους χρήστες της σχετικά με τις πλημμύρες, καθώς και εργαλεία για τη διαχείριση αυτής της πληροφορίας

• η δημιουργία μίας βάσης γνώσεων(knowledge base) για πρόσβαση σε μέτρα και στρατηγικές διαχείρισης του πλημμυρικού κινδύνου όπως και διδάγματα που μπορεί να προέκυψαν από την εφαρμογή τους σε διάφορες περιοχές μελέτης και σε εργαλεία που θα βοηθήσουνε την επιλογή της βέλτιστης λύσης.

• η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που θα αποτελέσει τη λειτουργική διάδραση των αποτελεσμάτων του PEARL με τους φορείς του Ρεθύμνου, η αξιοποίηση της οποίας θα ενισχύσει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και θα βοηθήσει στη διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης για την πόλη του Ρεθύμνου, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική Οδηγία για τις πλημμύρες (χάρτες κινδύνου – σενάρια – μέτρα).

 

Παράλληλα με την παροχή καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων, το PEARL θα επιδιώξει και τη δημιουργία Εθελοντικής ομάδας Δράσης και μάθησης , η οποία επί της ουσίας θα συνιστά μια τοπική συμμαχία αποτελούμενη από μεμονωμένα άτομα ή/και οργανισμούς (φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, εθνικές αρχές, ΜΚΟ, επιχειρηματικές ενώσεις, κλπ), οι οποίοι εμπλέκονται ή επηρεάζονται άμεσα ή/και έμμεσα από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τα αποτέλεσμα αυτών, όσον αφορά τόσο τη διαχείριση ακραίων φαινομένων σε παράκτιες περιοχές και το σχετικό πολεοδομικό σχεδιασμό, όσο και τις όποιες σχετικές πολιτικές ή οικονομικές αποφάσεις λαμβάνονται.

 

Με αυτές τις σκέψεις και με πρόθεση να μην σπαταλήσω άλλο χρόνο από το διαθέσιμο στις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις που έπονται, ευχαριστώ για μία ακόμη φορά τους διοργανωτές και συμμετέχοντες του διήμερου συμμετοχικού επιστημονικού εργαστηρίου και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί λόγω ύπαρξης ακραίων συνθηκών, να εφαρμόσουμε στην πράξη τις επιστημονικές τους προτάσεις παρά μόνον σε επίπεδο παραγωγής νέας γνώσης, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι πολύτιμη για την εξέλιξη, πρόοδο κι ευημερία κάθε τόπου.

Σας ευχαριστώ πολύ.

 

 

 

 

27 Μαΐου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)