20/12/2013,ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Ηράκλειο, 18/12/2013

 

 Κύριοι Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων

Κύριε Περιφερειάρχη

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Κυρίες και Κύριοι

 

Η διαπιστωμένη αδιαφάνεια και η εκτεταμένη διαφθορά που σημειώθηκε σ’ ένα ευρύτατο φάσμα σημαντικών τομέων διαχείρισης του Δημοσίου Βίου, αναμφίβολα συνέβαλλαν – χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτελούν το μοναδική αιτία - στη συντέλεση της Κοινωνικής, Πολιτικής, Οικονομικής και Αξιακής κρίσης που βιώνουμε σήμερα.

Αν επιχειρήσουμε μια συνοπτική αναφορά στους λόγους που επέτρεψαν την επέκταση του θλιβερού αυτού φαινομένου, θα εστιάζαμε

στην έλλειψη ενός ενιαίου φορέα σχεδιασμού και συντονισμού ενός Εθνικού

Στρατηγικού Σχεδίου για την καταπολέμηση της Διαφθοράς

Στο νεφελώδες και ασαφές νομικό πλαίσιο κατά της διαφθοράς με αλληλοκαλυπτόμενες αρμοδιότητες.

Στην έλλειψη εξειδικευμένου και εκπαιδευμένου προσωπικού.

Στην έλλειψη εμπιστοσύνης στην απονομή δικαιοσύνης.

Στο χαμηλό αίσθημα Δικαίου και Ηθικό – Κοινωνικό υπόβαθρο πολιτών.

Στην ελλιπή θεμελίωση των κοινωνικό – πολιτικών θεσμών του Κράτους σε θέματα διαφάνειας ( εκπαίδευση κτλ )

 

Σίγουρα υπάρχουν πολλοί περισσότεροι λόγοι μιας και το φαινόμενο της διαφθοράς είναι περίπλοκο, πολυσύνθετο και σίγουρα δεν εξαντλείται σε περιγραφικές και γενικευμένες διαπιστώσεις. Αυτό που πλέον έχει σημασία είναι η διαπίστωση της επιτακτικής ανάγκης

 

αντιμετώπισής του μέσα από μια σειρά δυναμικών παρεμβάσεων, θεσμικών, νομικών και κοινωνικών ώστε να καταστεί σαφές προς όλους τους εμπλεκόμενους στη δημόσια διοίκηση αλλά και στους πολίτες πως τα περιθώρια εξαντλήθηκαν, πως είναι χρέος όλων μας να βοηθήσουμε τη χώρα να αλλάξει εικόνα και στα μάτια τα δικά μας και στον υπόλοιπο πλανήτη και πως υπάρχουν πλέον αξιόπιστοι μηχανισμοί ελέγχου ώστε όλες οι διαδικασίες, από την απλούστερη έως την πιο σύνθετη , που διασφαλίζουν ακόμη και δια της επιβολή αυστηρών κυρώσεων τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στη διαχείριση δημοσίων θεμάτων. Ισότιμα, αντικειμενικά και αξιόπιστα.

 

Η συζήτηση λοιπόν αυτού του θεσμικού πλαισίου, το οποίο έχει καταρτιστεί και αφορά εν προκειμένω την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών και της καταπολέμησης της διαφθοράς κουβεντιάζουμε σήμερα σε αυτή μας τη συνάντηση. Έχει αξία για όλους μας να δούμε τον τρόπο εφαρμογής των θεσμοθετημένων φορέων ελέγχου της διαχείρισης της δημόσιας , το πόσο εφικτή είναι η εφαρμογή των όρων τους, τις αδυναμίες αλλά και τις δυνατότητες τους. Όλα αυτά βέβαια υπό το πρίσμα ότι έχουμε κοινή αντίληψη περί του τι ακριβώς εννοούμε λέγοντας «Διαφάνεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση». Η γενικότητα του τίτλου μπορεί να μας παρασύρει σε ατέρμονες συζητήσεις περί εντιμότητας της εκάστοτε δημοτικής αρχής της οποίας είμαστε εκπρόσωποι όλοι οι συμμετέχοντες ομιλητές, ή περί γενικόλογων τοποθετήσεων επί της αναγκαιότητας ή μη του υφιστάμενου ελέγχου ή περί της αδυναμίας διοικητικής υποστήριξης όλων των επιβαλλόμενων δομών ελέγχου δεδομένης της δραματικής περικοπής των εσόδων της τοπικής αυτοδιοίκησης στις οποίες εντάσσεται, εκτός των οικονομικών στοιχείων, και η συνεχής μείωση του προσωπικού της Τ.Α και άλλα.

 

Όλες αυτές οι προσεγγίσεις αποτελούν μεν μέρος της πραγματικότητας που βιώνουμε είναι όμως μονομερείς. Ας συμφωνήσουμε λοιπόν να εξετάσουμε την έννοια της διαφάνειας από την οπτική των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και των πολιτών, τολμώντας να μιλήσουμε ως εκπρόσωποι της κοινωνίας η οποία μας εμπιστεύτηκε, της οποίας τις ανάγκες αφουγκραζόμαστε και τις απόψεις της τις γνωρίζουμε αφού η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο πιο άμεσος θεσμός. Πιο συγκεκριμένα και για να οριοθετήσουμε τις διαδρομές της συζήτησης μας ας κινηθούμε στους εξής άξονες: Ποιοι είναι αυτοί οι νέοι θεσμοθετημένοι φορείς ελέγχου της δημόσιας δράσης, ποιοι είναι οι στόχοι τους, σε ποιο βαθμό τους υπηρετούν και ποια είναι η ανταπόκριση των πολιτών στις νέες δυνατότητες συμμετοχής τους σε αυτό τον έλεγχο;

 

1. Κατά την άποψη μας, ο ισχυρότερος θεσμός που υποστηρίζει την έννοια της διαφάνειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι νέος θεσμός είναι όμως από τους πιο δημοκρατικούς με την έννοια πως όλες οι συνεδριάσεις και τα θέματα τους προαναγγέλλονται μέσω των ΜΜΕ, οι πολίτες καλούνται σε συμμετοχή, οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτές είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

2. Ένα νέο και ιδιαίτερα φιλόδοξο, θεσμοθετημένο μέσο που στόχο έχει να υπηρετήσει τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο, σε κεντρικό επίπεδο, είναι το Πρόγραμμα «Διαύγεια».

Με το Πρόγραμμα Διαύγεια δίδεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με την κυβερνητική πολιτική και την ευρύτερη διοικητική δράση, ενισχύεται η σχέση Πολίτη – Κράτους, εξασφαλίζεται η υπευθυνότητα και η λογοδοσία από πλευράς φορέων άσκησης δημόσιας εξουσίας. Αυτές είναι οι θεωρητικές παράμετροι του Προγράμματος όπως αναφέρονται στον επίσημο οδηγό που διένειμε στους ΟΤΑ το Υπ.Εσωτερικών. Κατά την εφαρμογή του το Πρόγραμμα έθεσε πράγματι με τρόπο σαφή τον κάθε δημόσιο λειτουργό προ των ευθυνών. Όλες οι αποφάσεις, οι διακηρύξεις οι γνωμοδοτήσεις οτιδήποτε συνιστά δημόσια δράση αναρτάται στο Πρόγραμμα και είναι προσβάσιμο από κάθε ενδιαφερόμενο. Η χρήση του είναι απλή τόσο για τον αρμόδιο υπάλληλο όσο και για τον πολίτη από κάθε μέρος της Ελλάδας που θέλει να προηγηθεί στον τομέα ενδιαφέροντός του , να καταθέσει απόψεις , παρατηρήσεις, ενστάσεις κλπ. Η διαδικασία είναι ταχύτατη, έγκαιρη και η νομιμότητα διασφαλσιμένη.

 

Παρότι όμως στόχος ήταν η μείωση των διοικητικών βαρών που, σύμφωνα με μελέτες του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και της ΕΕ, οφείλονται στην αυτοπρόσωπη παρουσία των δημοτών για την ολοκλήρωση μιας διοικητικής διαδικασίας κατά 25% εντούτοις, η έλλειψη επαρκών θεματικών ενοτήτων ή ειδών πράξης στη «Διαύγεια» ώστε να εντάξει ο αρμόδιος υπάλληλος τα θέματα στην ενότητα που πρέπει για να μπορεί ο πολίτης να τα βρει εύκολα αν τα αναζητήσει ηλεκτρονικά, ακυρώνουν εν μέρει το στόχο. Για παράδειγμα: για την ανάρτηση μίας Προγραμματικής Σύμβασης υπάρχει κατάλληλη θεματική ενότητα για να υπαχθεί δεν υπάρχει όμως κατηγορία στο είδος πράξης, ή άλλο παράδειγμα είναι η απόφαση τροποποίησης του Δημοτικού Προϋπολογισμού, για την οποία δεν υπάρχει υποκατηγορία ένταξης ούτε στο είδος πράξης ούτε στη θεματική ενότητα οπότε ο διαχειριστής άλλοτε την αναρτά κατά το δοκούν και άλλοτε μπαίνει σε σαϊτ Διαύγειας άλλων Δήμων για να πάρει παραδείγματα, χάνοντας όμως πολύτιμο χρόνο από τη δουλειά του. Επιπλέον, σε αυτές τις περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος πολίτης δεν μπορεί να βρει εύκολα αυτό που ψάχνει και απευθύνεται αυτοπροσώπως στην υπηρεσία με αποτέλεσμα ο κάθε υπάλληλος να επιβαρύνεται και με την εξυπηρέτηση των πολιτών και με τη διαδικασία ανάρτησης στο «Διαύγεια».

Έπειτα, παρότι οι υπάλληλοι συμμετέχουν στις ομάδες Έργου που συστήθηκαν, δεν παρακολούθησαν κανένα επιμορφωτικό σεμινάριο για να εξειδικευτούν όχι τόσο στη χρήση του Προγράμματος, διότι είναι απλό και προσιτό, όσο στην αποσαφήνιση αφενός του ποιά απόφαση χρήζει ανάρτησης και αφετέρου στο πως θα διαχειριστεί τα επιμέρους προβλήματα που έχει το σύστημα, τα οποία κυρίως αφορούν κάποιες βασικές ελλείψεις ειδικά σε ότι αφορά θέματα των ΟΤΑ. Και ας μην ξεχνάμε ότι στους ΟΤΑ έχουν πλέον ανατεθεί αρμοδιότητες επί του συνόλου σχεδόν των τομέων που αφορούν την κοινωνία. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι μιλάμε για ένα τεράστιο όγκο θεμάτων σε καθημερινή βάση.

Υπάρχει βέβαια μια ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία ο υπάλληλος μπορεί να θέσει ερωτήματα όμως οι απαντήσεις που λαμβάνει συνήθως είναι στερεότυπες και παραπέμπουν στην ανάγνωση του Νόμου αντί να είναι διευκρινιστικές. Το σαϊτ στο οποίο κατατίθενται οι “συχνές ερωτήσεις” πάλι δεν είναι διαφωτιστικό αφού απαντά επιλεκτικά σε επιμέρους ερωτήματα και όχι πάντα με ακρίβεια. Τα διαθέσιμα λοιπόν εργαλεία υποστήριξης των υπαλλήλων που κάνουν χρήση του Διαύγεια δεν είναι επαρκώς αποτελεσματικά.

 

3. Άλλος θεσμοθετημένος φορέας είναι η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων στο οποίο εκτίθεται ηλεκτρονικά η εξέλιξη όλων των σταδίων εκτέλεσης ενός έργου κι έχουν πρόσβαση σε αυτή πολίτες απ΄ όλη την Ελλάδα.

Χωρίς να υποτιμά κανείς τη συμβολή του οργάνου αυτού στη διασφάλιση της διαφάνειας ωστόσο, σημειώνονται κατά της εφαρμογή του κάποια προβλήματα τα οποία θα επισημάνω με δυο παραδείγματα περιπτώσεων:

Α. Είμαστε υποχρεωμένοι να αναρτούμε  τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, τις Συμβάσεις και τις Αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων ( ΔΣ και ΟΕ) και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Μητρώο. Το διαύγεια είναι εφαρφογή του Υπ. Διοικητικής Μεταρύθμισης ενώ το Μητρώο είναι εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Τα λογισμικά και μηχανογραφικά μας προγράμματα επιτρέπουν την αυτόματη σύνδεση με τις εφαρμογές αυτές ( ΔΙΑΓΕΙΑ & ΜΗΤΡΩΟ ) εφόσον μας δίνουν προσβαση και τότε η ανάρτηση γίνεται αυτόματα μέσα από τα προγράμματα μας με το πάτημα ενός κουμπιού ( απαιτούμενος χρόνος 1 λεπτό ) .

Στην εφαρμογή του Μητρώου δεν μας έχουν δώσει πρόσβαση και απαιτείται κάθε φορά η μετατροπή του αρχείου μας σε pdf και η χειροκίνητη ανάρτηση του που σημαίνει διαδικασία περίπου μισή ώρα για κάθε ανάρτηση από το χρήστη.

Επομένως την ίδια πληροφορία υποχρεούμαστε να αναρτήσουμε σε εφαρμογές διαφορετικών υπουργείων με τεράστιο κόστος σε εργατοώρες για όσους δεν μας δίνουν αυτόματη πρόσβαση ( web service)

 

Β. Ενώ η εταιρεία που μπορεί να εκτελέσει το συγκεκριμένο έργο είναι μοναδική, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, δεν δέχεται τη μοναδικότητα ώστε να εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του έργου στην εν λόγω εταιρία αλλά με το πρόσχημα της τεχνικής μοναδικότητας ελλαδικά και πανευρωπαϊκά, απαιτεί την διενέργεια διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού. Για το ίδιο θέμα το Ελεγκτικό Συνέδριο που ασκεί σε μας έλεγχο νομιμότητας, κρίνει νόμιμη και εγκρίνει τη Σύμβαση της απευθείας ανάθεσης. Δηλαδή το ίδιο θέμα αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τους  δύο ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους.

 

4. Ένας επιπλέον αποτελεσματικός θεσμός είναι οι Δημοτικές Επιτροπές (Επιτροπή Διαβούλευσης- σε αυτή ανακοινώνεται πέραν των τρεχόντων θεμάτων και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και ο Προϋπολογισμός-, Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Επιτροπή Τουρισμού, Οικονομική Επιτροπή κλπ) οι οποίες πραγματοποιούν ανοικτές συνεδριάσεις και στις οποίες συμμετέχουν πλήθος εκπροσώπων φορέων αλλά και πολίτες. Οι αποφάσεις τους αναρτώνται στη Διαύγεια αλλά και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, που αποτελεί επί της ουσίας την κεντρική πύλη ενημέρωσης των δημοτών για τα τεκταινόμενα στο Δήμο Ρεθύμνου. Πράγματι και αυτοί οι θεσμοί μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στην κατεύθυνση που συζητάμε αρκεί βέβαια να υποστηρίζονται από τους πολίτες αλλά και από τους πολιτικούς θεσμούς διότι δεν αγνοούμε την ύπαρξη ενός πολιτικού κόσμου που σαμποτάρει τις διάφορες επιτροπές κάνοντας λόγο για “ανεφάρμοστες λαϊκές πολιτικές..¨

Ιδιαίτερης σημασίας και αποτελεσματικότητας είναι η Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ( ΓΓΔΑΔ) ενώ οι: Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη, το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσια Διοίκησης και η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης έχουν το δικό τους ρόλο στην υπηρεσία της διαφάνειας όμως έχουν περισσότερο κατασταλτικό χαρακτήρα, δηλαδή εκ των υστέρων παρέμβαση σε περιπτώσεις διαφθοράς κλπ.

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

Διαπιστώνουμε λοιπόν Κυρίες και Κύριοι, πως ως ένα βαθμό εξυπηρετείται ο στόχος όλων των ανωτέρω φορέων που είναι ο έλεγχος της σύννομης εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας που διέπει την έκδοση των διοικητικών πράξεων, τις αρχές της νομιμότητας, τη σύνταξη δημοσίων εγγράφων, την οργάνωση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

 

Σε αυτόν τον προσανατολισμό εξάλλου επιστρατεύθηκαν και οι δυνατότητες που προσφέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση για τη σύννομη, ταχύτερη, αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων που επιλαμβάνεται η δημόσια διοίκηση.

Και δεν διαφωνούμε ότι τόσο η Διαύγεια όσο και το σύνολο των υπολοίπων θεσμοθετημένων δομών ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, ωφέλησαν στο γεγονός ότι πλέον κάθε δράση, απόφαση κλπ είναι ανοιχτή, έγκαιρη και προσβάσιμη σε κάθε πολίτη. Δεν υπάρχουν πια ούτε ανοιχτά ή κλειστά πρωτόκολλα, πρωθύστερα σχήματα, ούτε καν η απλή δυνατότητα διόρθωσης λάθους.

Όλο αυτό το σχήμα θεσμών και δομών ελεγκτικού χαρακτήρα, δημιουργεί στον κάθε δημόσιο λειτουργό είτε είναι αιρετός είτε υπάλληλος, το αναγκαίο, για να επιτελέσει το έργο του με διαφάνεια, αίσθημα αυτοελέγχου, αυτοπειθαρχίας και αυτοσυγκράτησης του δημοτικού συστήματος, γεγονός που ενισχύει την ουσιαστική Δημοκρατία και το διάλογο μεταξύ της εκάστοτε τοπικής αρχής και των πολιτών της.

 

Κατ'' αυτό τον τρόπο υποστηρίζεται στην πράξη και η συνταγματική αρχή που επιτρέπει τη συμμετοχή του πολίτη στην άσκηση της κρατικής εξουσίας και τον έλεγχο αυτής, που διασφαλίζει τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών τα οποία αναφέρονται στο δικαίωμα πληροφόρησης, ανάπτυξης προσωπικότητας και συμμετοχής στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή, το δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές, το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας κτλ.

Εκτός από τους πολίτες όμως διευκολυνόμαστε κι εμείς ως εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να επιτελέσουμε το έργο μας με μεγαλύτερη διαφάνεια. Είναι αλήθεια πως όλοι γινόμαστε καθημερινά αυτήκοες μάρτυρες περιπτώσεων συναδέλφων μας Δημάρχων που δεν είχαν στη διάθεσή τους μέτρα ελέγχου της διαφάνειας των λειτουργιών του δημοτικού συστήματος και σήμερα είναι υπόλογοι απέναντι στη δικαιοσύνη αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες και ποινικές κυρώσεις.

Πρώτοι εμείς λοιπόν, ως αιρετοί, που διαχειριζόμαστε το παρόν αλλά και τη μελλοντική εξέλιξη του τόπου μας με τα συγκείμενά τους είτε αυτά είναι οικονομικά κονδύλια είτε είναι σχεδιασμός και προγραμματισμός επί χάρτου, θέλουμε κι επιμένουμε να έχουμε στη διάθεσή μας τα εργαλεία εκείνα που κατοχυρώνουν το έργο μας και το προστατεύουν από κάθε είδους επιβουλή και κίνδυνο.

 

Όμως, όπως προκύπτει από τη συνοπτική, ενδεικτική θα ΄λεγα αναφορά στα προβλήματα που προκαλεί η λειτουργία των θεσμοθετημένων αυτών οργάνων ελέγχου της διαφάνειας και σε συνδυασμό με το βεβαρημένο υφιστάμενο γραφειοκρατικό θεσμικό πλαίσιο, κι επειδή δεν θέλουμε να καταστούν εκ τέλει περιττά ή να προσθέσουν επιπλέον βάρος στον ήδη γιγαντωμένο γραφειοκρατικό μηχανισμό και τα δαιδαλώδη επίπεδα ελέγχου που διέπουν τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης επιχειρούμε κατ αρχάς να συγκεκριμενοποιήσουμε αυτά τα προβλήματα και σε δεύτερο χρόνο να προτείνουμε τρόπους αντιμετώπισής τους. Μα βάση λοιπόν όσα προανέφερα σήμερα έχουμε οδηγηθεί ως επί το πλείστον :

σε αόριστες και επάλληλες αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Ελέγχου

σε καθυστερήσεις ελέγχων και ετεροχρονισμένη έκδοση πορισμάτων που δρουν κατασταλτικά και όχι προληπτικά

σε αλληλοδιαπλοκή θεμάτων διαφάνειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων και τέλος,

σε πολυνομία

 

Κι επειδή στο δικό σας έντυπο, το επίσημο του Υπουργείου Εσωτερικών που διανεμήθηκε σε όλους του ΟΤΑ αναφέρετε ότι: «Το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών», θα ήθελα να αναρωτηθούμε αναρωτηθούμε για το ρεαλισμό της αναφοράς αυτής μια και είναι μάλλον ουτοπία να μιλάμε για εξασφαλισμένη από το Κράτος οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ η οποία μάλιστα τους επιτρέπει να διασφαλίζουν ταυτόχρονα με το συνολικό έργο τους και τη διαφάνεια της διαχείρισης των πόρων που λαμβάνουν ..

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

Θεωρώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αναγκαίο τον απολογισμό και την επαναξιολόγηση των δράσεων που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα σε μια ρεαλιστικότερη βάση. Όχι στη βάση του δέοντος την οποία προφανώς εκφράζει η συνταγματική πρόβλεψη που σας ανέφερα προ λίγου αλλά στη βάση του όντος αυτού δηλαδή που πραγματικά ισχύει σήμερα, τη δεδομένη χρονική περίοδο στις υφιστάμενες κοινωνικo- οικονομικο – πολιτικές συνθήκες και δυνατότητες.

Μέσω αυτής της ρεαλιστικής προσέγγισης, θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθούν απαιτούμενα μέτρα και βελτιωτικές παρεμβάσεις σε θέματα που άπτονται των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν και αποτελούν τροχοπέδη στην εθνική προσπάθεια για διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφοράς και ταυτόχρονα εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.

 

Χρήσιμο θα ήταν λοιπόν να επιτευχθεί :

Μια ουσιαστική και αντικειμενική – βάση της υπάρχουσας εμπειρίας - ακτινογραφία όλων των επιπέδων ελέγχων ώστε να μην καταστούν γραφειοκρατικοί και μάλιστα σε μια περίοδο που οι Δήμου αποψιλώνονται από προσωπικό.

Απλούστευση των δομών και των διαδικασιών μέσω της ενίσχυσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα για πληροφόρηση.

Καινοτόμες λύσεις μέσω των δράσεων πρόληψης στους τομείς διαφθοράς.

Καλύτερες δυνατές πρακτικές οδηγίες ανά τομέα όπως οι δημόσιες συμβάσεις, δημόσιες κατασκευές, οικονομικοί τομείς, διαχείριση προσωπικού κτλ

Απαίτηση για ενίσχυση λογοδοσίας των δημόσιων λειτουργών.

Ενισχυμένα προληπτικά μέτρα κατά της διαφθοράς

Συγχρονισμός προσφυγών και αναφορών με τα πορίσματα ελεγκτικών αρχών .

Αλλαγή στάσης πολιτών ώστε να μην ανέχονται τη διαφθορά και να γίνει συνείδηση η καταγγελία της.

 

Σε αυτή την κατεύθυνση μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε καταθέτοντας τις προτάσεις μας και τις απόψεις μας. Με αυτή την έννοια συναντήσεις όπως τη σημερινή είναι σημαντικές αφού μπορούν ν αποτελέσουν την αφετηρία ενός διαλόγου με αυτό το περιεχόμενο και σκοπό. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα συμμετοχής στην συζήτηση κι ελπίζω σύντομα να μπορούμε ουσιαστικά και γόνιμα να λύσουμε τα επιμέρους προβλήματα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

25 Μαΐου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)