Ένταξη Δικαιούχων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου μπορούν να απευθύνονται στο χώρο του Κοινωνικού Πακ/τοπωλεώυ, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στην οδό Μαρκέλλου 25 (στο Κτίριο του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας), 08:00π.µ - 14:ΟΟμ.μ., όπου θα υποβάλλουν αίτηση συμµετοχής προσκοµίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά αυτοπροσώπως. Βασική προυπόθεση είναι οι αιτούντες να είναι δημότες Ρεθύμνου και να ΜΗΝ είναι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ.

Πιο συγκεκριμένα, το Κοινωνικό Παντοπωλείο εξυπηρετεί:

1. Μοναχικά άτοµα με χαμηλό εισόδημα ή ανεργία.

2. Ζευγάρια ή οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, κοινωνικά προβλήματα ή ανεργία.

3. Άτομα με αναπηρία 67% και άνω με οικονομικά προβλήματα.

Το ετήσιο εισόδημα του ωφελούµενου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ για ένα άτομο προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος, σύζυγο ή παιδιά.


AΠAPAITHTTA ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από την Υπηρεσία).

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδειας διαμονής σε ισχύ.

3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ή λογαριασμό ΔΕΚΟ.

4. Μισθωτήριο Συμβόλαιο αν ο αιτών/ούσα ενοικιάζει κατοικία.

5. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

6. Φωτοτυπία Ε1.

7. Φωτοτυπία Ε9 και των δύο συζύγων.

8. Εκκαθαριστικό σημείωµα.

9. Υπεύθυνη Δήλωση (παρέχεται από την υπηρεσία) όπου ο αιτών / η αιτούσα θα δηλώνει ότι: δεν είναι δικαιούχος σε άλλο πρόγραμμα κοινωνικής παροχής (Ανθρωπιστικής Βοήθειας ή Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής).

10. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

11. Απόφαση Υγειονοµικής Επιτροπής ή άλλου Δηµόσιου Φορέα, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.

12. Οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο έγγραφο ζητηθεί από τον/την κοινωνικό/ή λειτουργό.

 

Πληροφορίες: 28310 52191

28 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)