Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 - 2020

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

 

 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΗΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

 

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων» [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας - Ε.Τ.Θ.Α. , ΣΑ 0861. Κωδικός ενάριθμος έργου : 2021ΣΕ08610012

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΕΝΤΑΞΗΣ) ΕΡΓΟΥ : 210.000,00 €

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Η παρούσα μελέτη, έχει σκοπό την Ολοκλήρωση Χώρου Αθλητικών δραστηριοτήτων εντός οικισμού Πηγής, Δ. Ρεθύμνης. Ο Δήμος έχει στην ιδιοκτησία του οικόπεδο εμβαδού 4.510,75μ2, αυτού έχουν ήδη κατασκευαστεί τα παρακάτω:

1) Γήπεδο ποδοσφαίρου 5*5 με συνθετικό χλοοτάπητα 2)Γήπεδο μπάσκετ επιστρωμένο με πολυουρεθανικό δάπεδο 3)Τμήμα δαπέδου από τσιμέντο, ανάμεσα στα δύο γήπεδα.

Οι εργασίες που προτείνεται να ολοκληρώσουν τον αθλητικό χώρο αναφέρονται παρακάτω: 1)Χώρος πινκ πονκ δύο τραπεζιών , και εξοπλισμός αυτού με δύο τραπέζια

2) Χώρος οργάνων γυμναστικής υπαίθριος 3)Χώρος Παιδικής χαράς

4)Πεζόδρομος πλάτους 2,20μ που οδηγεί στην παιδική χαρά και τις αθλητικές εγκαταστάσεις 5)Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, μηχανών και ποδηλάτων

6) Ηλεκτοφωτισμός των γηπέδων, των λοιπών αθλητικών χώρων, της Παιδικής χαράς, του χώρου στάθμευσης οχημάτων και των διαδρόμων κυκλοφορίας.

7) Αρδευτικό δίκτυο

8) Συμπληρωματικά κατασκευάζονται παρτέρια για φύτευση, όπως αποτυπώνονται στην Αρχιτεκτονική πρόταση.

Τα υλικά κατασκευής των παραπάνω χώρων είναι:

1) Στον πεζόδρομο και τους δρόμους κυκλοφορίας τοποθετείται τσιμεντοκυβόλιθος 10*10 πάνω σε στρώμα από θραυστή πατημένη άμμο.

2) Στον χώρο πινκ πονκ, υπαίθριων οργάνων γυμναστικής και σε τμήματα της παιδικής χαράς γύρω από τα όργανα, τοποθετείται δάπεδο ασφαλείας από πλάκες πολυουρεθάνης 5εκ. Οι πλάκες θα εδραστούν πάνω σε ασφαλτοτάπητα, πάχους 5εκ.

3) Στις θέσεις στάθμευσης θα κατασκευαστεί δάπεδο από κυβόλιθο 20*10, πάνω σε στρώμα από πατημένη θραυστή άμμο.

4) Παραπλεύρως του γηπέδου μπάσκετ στην ανατολική πλευρά θα κατασκευαστεί βιομηχανικό δάπεδο .

5) Η Παιδική χαρά θα εξοπλιστεί με όργανα με προδιαγραφές ασφαλείας, και θα περιφραχθεί με ξύλινη περίφραξη η οποία θα εδραστεί σε στηθαίο από σκυρόδεμα.

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)