Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Τηγανέλαιων στο Δήμο Ρεθύμνου

Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια (τηγανέλαια) δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στο περιβάλλον, όταν καταλήγουν στην αποχέτευση:

 • ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, δηλαδή το πόσιμο νερό, τα ποτάμια, τις λίμνες, τη θάλασσα και άλλα φυσικά οικοσυστήματα
 • εμποδίζουν την επεξεργασία των λυμάτων και αυξάνουν τις δαπάνες συντήρησης του δικτύου
 • φράζουν τις σωληνώσεις και προκαλούν δυσάρεστες οσμές.

 

Η λύση για την ορθή διαχείριση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών είναι η ενεργειακή τους αξιοποίηση, καθώς μπορούν να μετατραπούν σε βιοντίζελ με απλή χημική διεργασία. Το βιοντίζελ που παράγεται από χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια -μετά από κατάλληλη επεξεργασία- :

 • ρυπαίνει λιγότερο από τα συμβατικά καύσιμα:
 • είναι βιοδιασπώμενο, άρα πιο φιλικό για το περιβάλλον
 • αυξάνει την ενεργειακή αυτάρκεια
 • προσφέρει αυξημένη λιπαντικότητα και μεγαλώνει τη ζωή του κινητήρα • Συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

 

Έτσι, ανακυκλώνοντας τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια που παράγουμε στο σπίτι μας:

 • κερδίζουμε πιο καθαρό περιβάλλον
 • περιορίζουμε τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και εξοικονομούμε φυσικούς πόρους
 • μειώνουμε τον όγκο των απορριμάτων στους ΧΥΤΑ
 • εξοικονομούμε χρήματα για το Δήμο και τους πολίτες
 • προστατεύουμε τον πλανήτη και τη διατροφική αλυσίδα.

 

Ο Δήμος Ρεθύμνου σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης υλοποιεί πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης τηγανέλαιων για τη βιώσιμη παραγωγή βιοντίζελ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας RecOil, σύμφωνα με τις καλές πρακτικές που έχουν αναδειχθεί πανευρωπαϊκά. Στο πιλοτικό πρόγραμμα συμμετέχουν ήδη 12 σχολεία, όπου έχουν τοποθετηθεί κάδοι συλλογής. Κάδοι ανακύκλωσης τηγανελαίων έχουν τοποθετηθεί και σε κεντρικά σημεία στην πόλη.

 

Τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς:

Δεν αφήνουμε ΟΥΤΕ ΣΤΑΓΟΝΑ να πάει ΧΑΜΕΝΗ!

Δεν πετάμε τα τηγανέλαια στο νεροχύτη ή στα σκουπίδια.

Τα συλλέγουμε και τα αφήνουμε στον ειδικό κάδο συλλογής που βρίσκεται κοντά στο σπίτι μας.

 

Δείτε εδώ το βίντεο του RecOilΔείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα όπως:

Ποια λάδια μπορούν να ανακυκλωθούν;

Πως συλλέγουμε τα τηγανέλαια;

Σημεία συλλογής τηγανέλαιων στο Δήμο Ρεθύμνου 

 

 

 


Λίγα λόγια για το RecOil

Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία RecOil (www.recoilproject.eu) υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καιστοχεύει στην ανακύκλωση των οικιακών χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων για τη βιώσιμη παραγωγήβιοντίζελ στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Δανία. Στo πλαίσιο των εργασιών του RecOil:

> αξιολογήθηκαν οι  πιο αποτελεσματικές πρακτικές σε κάθε στάδιο της αλυσίδας, για την ανάδειξη των αποδοτικότερων μεθόδων συλλογής, επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών

> δημιουργήθηκε πρακτικός οδηγός, ως διαδικτυακό εργαλείο ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων (π.χ.δήμοι, εταιρείες συλλογής/ανακύκλωσης), για την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες

> υλοποιούνται πιλοτικές εφαρμογές συλλογής και μετατροπής των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων σε βιοντίζελ, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές 

> πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο την προώθηση της ανακύκλωσης των οικιακών χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών.

Στην Ελλάδα, το Εργαστήριο  Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.resel.tuc.gr) σε συνεργασία με το Δήμο Ρεθύμνου υλοποιούν πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης τηγανέλαιων, σύμφωνα με τις καλές πρακτικές που έχουν αναδειχθεί πανευρωπαϊκά.

Στο πιλοτικό πρόγραμμα συμμετέχουν ήδη 12 σχολεία*, όπου έχουν τοποθετηθεί κάδοι συλλογής. Κάδοι ανακύκλωσης τηγανελαίων έχουν ήδη τοποθετηθεί  και σε 8 κεντρικά σημεία στην πόλη. 

www.recoilproject.eu, www.rethymno.gr

 

*ΣΧΟΛΕΙΑ RECOIL: 2o Δηµοτικό, 7o Δηµοτικό, 8o Δηµοτικό, Δηµοτικό Σχολείο Άδελε, 1o Δηµοτικό Σχολείο Ατσιπόπουλου, 1o Γυµνάσιο, 2o Γυµνάσιο, 3o Γυµνάσιο- 3o Λύκειο,  4o Γυµνάσιο, 1o Λύκειο, Πρότυπο Πειραµατικό Γυµνάσιο Πανεπιστηµίου Κρήτης, 1o Επαγγελµατικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ).

 


 

Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία RecOil (www.recoilproject.eu) υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στην ανακύκλωση των οικιακών χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων για τη βιώσιμη παραγωγή βιοντίζελ στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Δανία. Στo πλαίσιο των εργασιών του RecOil:
> αξιολογήθηκαν οι  πιο αποτελεσματικές πρακτικές σε κάθε στάδιο της αλυσίδας, για την ανάδειξη των αποδοτικότερων μεθόδων συλλογής, επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών
> δημιουργήθηκε πρακτικός οδηγός, ως διαδικτυακό εργαλείο ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων (π.χ.δήμοι, εταιρείες συλλογής/ανακύκλωσης), για την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες
> υλοποιούνται πιλοτικές εφαρμογές συλλογής και μετατροπής των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων σε βιοντίζελ, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές 
> πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο την προώθηση της ανακύκλωσης των οικιακών χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών.
Στην Ελλάδα, το Εργαστήριο  Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.resel.tuc.gr) σε συνεργασία με το Δήμο Ρεθύμνου υλοποιούν πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης τηγανέλαιων, σύμφωνα με τις καλές πρακτικές που έχουν αναδειχθεί πανευρωπαϊκά.
Στο πιλοτικό πρόγραμμα συμμετέχουν ήδη 12 σχολεία*, όπου έχουν τοποθετηθεί κάδοι συλλογής. Κάδοι ανακύκλωσης τηγανελαίων έχουν ήδη τοποθετηθεί  και σε 8 κεντρικά σημεία στην πόλη. 
www.recoilproject.eu, www.rethymno.gr

 

26 Σεπτεμβρίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)