Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ”

Για την υλοποίηση της εγκριθείσας Πράξης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» στον Δήμο Ρεθύμνης, (που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας της κατηγορίας παρέμβασης 1: «ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 μέσω της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης), ιδρύθηκε Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επωνυμία της οποίας είναι «Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης”». Αυτή διέπεται σε κάθε περίπτωση από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4019/2011( ΦΕΚ 216Α) και λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση της Πράξης που έχει αναλάβει ως Δικαιούχος.

Η Έδρα της Εταιρείας έχει οριστεί το Ρέθυμνο και τα γραφεία της θα στεγάζονται στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ρεθύμνης “Ένωση Α.Σ.Ρ.” -Συντονιστή Εταίρου- που βρίσκονται στο Τρία Μοναστήρια του Δήμου Ρεθύμνης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://topsa-rethymno.gr/

 

25 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)