02/02/15, Ανακοίνωση για απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας "Καταγραφή - βελτιστοποίηση - μέτρηση και εξοικονόμηση ένεργειας δημοτικού φωτισμού"

Προκειμένου ο Δήμος Ρεθύμνης να μπορέσει να υλοποιήσει "Καταγραφή - βελτιστοποίηση - μέτρηση και εξοικονόμηση ένεργειας δημοτικού φωτισμού", καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική έκθεση.

26 Μαΐου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)