Ιστορικό Γραφείου Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου

Προγραμματική Σύμβαση

Η Προγραμματική Σύμβαση για την Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου υπεγράφη στις 20 Ιουνίου 1995, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 1416/84 (ΦΕΚ 18/Α/21-2-1984) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων φορέων :

Α. ΥΠΠΟ Β. ΥΠΕΧΩΔΕ Γ. ΕΟΤ Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΤ. Τ.Α.Π.Α. Ζ. ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Σκοπός της Σύμβασης αυτής είναι η δια του Γραφείου εκπόνηση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος, το οποίο θα αποβλέπει στην εξειδικευμένη αντιμετώπιση των θεμάτων της παλιάς Πόλης του Ρεθύμνου και τον ορθό προσανατολισμό της μελλοντικής της εξέλιξης .
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίσθηκε να είναι είκοσι (20) χρόνια, με χρόνο έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της.Το ποσοστό συμμετοχής των συμβαλλομένων φορέων στις λειτουργικές δαπάνες αποφασίζει κατ'' έτος η Κοινή Επιτροπή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Προσωπικό

Το Προσωπικό που στελεχώνει σήμερα το Γραφείο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελείται από:

Δύο (2) Αρχιτέκτονες, εκ των οποίων ο ένας είναι ο υπεύθυνος του Γραφείου,

μία (1) Αρχαιολόγο,

μια (1) Σχεδιάστρια,

μία (1) Διοικητική Υπάλληλο,

έναν (1) λογιστή

έναν (1) κλητήρα και

μία (1) καθαρίστρια.

 

05 Ιουλίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)