Έργο - Δραστηριότητες Γραφείου Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου

Το Γραφείο κατά την έως σήμερα δεκαετή λειτουργία του παρήγε πλούσιο και θετικό έργο σε διάφορα επίπεδα διαμέσου της εκπόνησης μελετών, επίβλεψης έργων, σύνταξης επιχειρησιακών σχεδίων, θέσπισης κανονιστικών αποφάσεων-προδιαγραφών, συνεργασίας με φορείς και συναρμόδιες υπηρεσίες, συμμετοχής σε ημερίδες, συνέδρια κλπ, διοργάνωσης διεθνών συνεδρίων, συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα κ.α. με στόχο την προστασία και ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου της πόλη μας.

Ύστερα από πολυετή προσπάθεια και παρόλα τα κατά καιρούς παρουσιασθέντα προβλήματα, ο Δήμος Ρεθύμνης έχει στη διάθεσή του ένα όργανο, το οποίο όχι μόνο καλύπτει με επιτυχία τα πιθανά κενά που παρουσιάζονται στην επεξεργασία θεμάτων και την επίλυση προβλημάτων των αρμοδίων για την Παλιά Πόλη Υπηρεσιών, βοηθώντας στην απάλειψη των αλληλοεπικαλύψεών τους, αλλά επεκτείνεται και σε άλλους τομείς (επεξεργασία σχεδίων, προγραμματισμό, ερευνητικό έργο, επαφή με τον πολίτη κ.α.).

Κατ'' ουσίαν είναι ένα Γραφείο εκπόνησης εξειδικευμένων μελετών και παραγωγής προτάσεων σε ειδικά θέματα που αναφέρονται στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου.

 

 

Α/Α ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1 Διεθνές Συνέδριο "Ρέθυμνο : Προστασία και Ανάπλαση Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου"
2 MEDOC - INTERREG IIC - RESTAURO
3 IDC - MEDICI - RECITE II
4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
5 MEDOC - INTERREG IIIB - RestauroNET

 

05 Ιουλίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)