Κ.Α.Π.Η.

Τα Κ.Α.Π.Η. ανήκουν στο Τμήμα Τρίτης Ηλικίας και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ρεθύμνου το οποίο με τη σειρά του ανήκει στη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Στην πόλη μας υπάρχουν πέντε Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων τα οποία υπηρετούν τις ανάγκες της ενεργούς, ποιοτικής και υγιούς γήρανσης των ηλικιωμένων παρέχοντας υπηρεσίες στον τομέα υγείας και στον τομέα ψυχαγωγίας των μελών. Εξυπηρετούν τουσ ηλικιωμένους δίνοντάς τους τη δυνατότητα να είναι  ισότιμοι και σε ένα αποδεκτό περιβάλλον που σέβεται τις ανάγκες τους.

ΚΑΠΗ (Διευθύνσεις - τηλέφωνα επικοινωνίας)


 Κ.Α.Π.Η. (ΚΕΝΤΡΙΚΟ):

Διεύθυνση: Μοάτσου 2, Ρέθυμνο

Τηλέφωνα: 2831 0 27800, 2831 0 25789

Υπεύθυνη : Καραγιάννη Δέσποινα, Φυσικοθεραπεύτρια

 

Β Κ.Α.Π.Η. (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 

Διεύθυνση: Ούλαφ Πάλμε 4

Τηλέφωνα: 2831 0 55243, 2831 0 25941

Υπεύθυνη: Τσακάλη Αικατερίνη, φυσικοθεραπεύτρια

 

Γ  Κ.Α.Π.Η. (ΜΙΣΙΡΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ):

Διεύθυνση: Λ. Μάχης Κρήτης 142

Τηλέφωνα: 2831 0 26070 - 2831 0 57579

Υπεύθυνη: Ζακάκη Πηνελόπη, Κοινωνική Λειτουργός

 

  Κ.Α.Π.Η. Μασταμπά:

Διεύθυνση: Μαρκέλλου 25

Τηλέφωνα: 2831 0 40528.

Υπεύθυνη: (Δεν έχει οριστεί Υπεύθυνος/-η)

 

Ε  Κ.Α.Π.Η. (ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΤΣΕΣΜΕ ):

Διεύθυνση: Τσεσμές,  Πλατεία Αγ. Νεκταρίου

Τηλέφωνα: 2831 0 51339

Υπεύθυνη:  Μπαγουράκη Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός

 

Λειτουργία Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων

Οι υπηρεσίες του Κ.Α.Π.Η. λειτουργούν τις ημέρες και ώρες δημοσίων υπηρεσιών και τα μέλη εξυπηρετούνται από το παράρτημα της περιοχής τους.

Διακόπτουν τη λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών.

 

Αντικείμενο του Τμήματος Τρίτης Ηλικίας και Κοινωνικής προστασίας είναι :

 • Η πληροφόρηση των πολιτών για τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Ρεθύμνου με σκοπό την προσέλκυση των ανθρώπων που έχουν ανάγκη των παροχών του ή θέλουν να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες και γενικότερα την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής.
 • Η αποδοχή, η ενημέρωση, η συμβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη των επωφελούμενων και των οικογενειών τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προσπάθεια για την παραμονή των ατόμων της τρίτης ηλικίας στο οικείο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, την πρόληψη και αντιμετώπιση βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης.
 • Η υλοποίηση προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τα μέλη και τους επωφελούμενους των Κέντρων.
 • Η συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και εξειδικευμένες Υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας για την παροχή πλήρους υποστήριξης στους επωφελούμενους και τις οικογένειες τους και παραπομπή σε αυτές, όταν απαιτείται
 • Η προσέλκυση εθελοντών, η εκπαίδευση και η φροντίδα για την αξιοποίηση τους στις δομές και υπηρεσίες των Κέντρων
 • Η εκπαίδευση σπουδαστών και φοιτητών σχετικών επιστημών που διενεργούν στον φορέα την πρακτική τους άσκηση ή των άνεργων που προσλαμβάνονται από τον φορέα για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Η υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας για τους χρήστες των υπηρεσιών των Κέντρων σε συνεργασία με άλλους φορείς υγείας.

 • Η παροχή ιατροφαρμακευτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας και η συνταγογράφηση φαρμάκων από τον υπεύθυνο γιατρό.
 • Η παροχή υπηρεσιών φυσιοθεραπείας,  κινησιοθεραπείας και ήπιας αθλητικής άσκησης στους χρήστες των Υπηρεσιών του Κέντρου.
 • Η συμβολή σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας που περιλαμβάνουν δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας.
 • Η εκπαίδευση σπουδαστών και φοιτητών σχετικών επιστημών που διενεργούν στον φορέα την πρακτική τους άσκηση ή των άνεργων που προσλαμβάνονται από τον φορέα για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Το τμήμα Τρίτης Ηλικίας δύναται να στελεχώνεται από το παρακάτω προσωπικό :

 • Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • Κοινωνιολόγοι
 • Οικογενειακοί Βοηθοί
 • Ιατροί
 • Νοσηλευτές
 • Ψυχολόγοι
 • Εργοθεραπευτές
 • Διοικητικοί

Δικαίωμα εγγραφής μελών.

Μέλη των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων εγγράφονται άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, άνδρες και γυναίκες που είναι μόνιμοι κάτοικοι στην περιοχή που λειτουργούν τα Κέντρα.

Τα μέλη για την εγγραφή τους καταβάλουν συμβολικό ποσόν, το οποίο ορίζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ. Επίσης ανάλογη οικονομική συμμετοχή καταβάλλουν τα μέλη για τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις και στα διάφορα προγράμματα που οργανώνουν τα Κέντρα. Τα άπορα μέλη (οριζόμενα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις) δεν έχουν αυτή την υποχρέωση.

Για την εγγραφή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά :

 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Λογαριασμός ΟΤΕ ή ΔΕΗ

Υποχρεώσεις των μελών

Τα μέλη οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες της υπηρεσίας τόσο εντός του Κέντρου όσο και κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων που οργανώνονται από το Κέντρο, όπως εκδρομές κ.λ.π.

Η χρήση των χώρων του Κέντρου καθορίζεται από τις ανάγκες της πλειοψηφίας των μελών, μέσα στα πλαίσια των προγραμμάτων που λειτουργούν στα Κ.Α.Π.Η. με ευθύνη της υπηρεσίας.

Τα μέλη φροντίζουν να είναι ταμειακώς εντάξει ώστε να λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα και τις εκδηλώσεις των Κ.Α.Π.Η.

Για την ομαλή καθημερινή λειτουργία και την εξασφάλιση των αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων δεν μπορεί να γίνεται χρήση στους χώρους των Κ.Α.Π.Η. οινοπνευματωδών ποτών (εκτός της περίπτωσης των εκδηλώσεων όπου παρέχεται ελεγχόμενη ποσότητα από το προσωπικό), ούτε να παίζουν τα μέλη τυχερά παίγνια (χαρτιά κ.τ.λ).

Τα Κέντρα λειτουργούν με την ευθύνη του προσωπικού μέσα στο ωράριο εργασίας του. Οι εκδηλώσεις, οι εκδρομές καθώς και τα ομαδικά προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά στα μέλη των Κ.Α.Π.Η. 

15 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)