Ανακοίνωση για τις Εγγραφές στο ΚΔΑΠ Ρεθύμνου για το σχολικό Έτος 2021 - 2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τις Εγγραφές στο ΚΔΑΠ Ρεθύμνου
για το σχολικό Έτος 2021 - 2022

Αγαπητοί γονείς,

Εν’ όψη των εγγραφών για τη νέα σχολική περίοδο 2021 - 2022 στο ΚΔΑΠ και, προκειμένου να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια και δικαιοσύνη κατά την εγγραφή των παιδιών, συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης (www.rethymno.gr) όπου απευθείας θα λαμβάνετε γνώση της μοριοδότησής σας. Η αίτηση γίνεται στο όνομα της μητέρας ή του πατέρα σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας.

Η περίοδος Υποβολής των αιτήσεων εγγραφής ξεκινάει από Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και θα διαρκέσει μέχρι και Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021.

Το 90% της Δυναμικότητας των θέσεων θα δοθεί σε μητέρες που θα συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» με απαραίτητη προϋπόθεση να έχει γίνει και ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα του Δήμου. Το υπόλοιπο 10% της Δυναμικότητας των θέσεων θα δοθεί σε μητέρες που ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από τα παραπάνω προγράμματα.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Στο ΚΔΑΠ θα φιλοξενηθούν παιδιά από 5 έως 12 ετών, τα οποία πρέπει να έχουν κλείσει τα 5 ή τα 12 χρόνια έως τις 30/09/21.

Την περίοδο υποβολής των αιτήσεων εγγραφής στο ΚΔΑΠ οι γονείς μπορούν τηλεφωνικά να απευθύνονται για πληροφορίες, διευκρινίσεις και για βοήθεια τόσο για την υποβολή της αίτησης όσο και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Παράλληλα, όσοι γονείς επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται στο ΚΔΑΠ αυστηρά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για συναντήσεις με ραντεβού προκειμένου, με τη βοήθεια των Προϊσταμένων & των αρμοδίων υπαλλήλων, να συμπληρώνουν ορθά τις αιτήσεις τους.

Δικαίωμα Εγγραφής

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Σταθμών και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021 έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.

Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και έπειτα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΡ.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων και Έκδοση Αποτελεσμάτων

Η Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 καθορίζεται ως ημερομηνία ανάρτησης των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης σύμφωνα με τη μοριοδότηση.

Το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 25 Ιουνίου μέχρι και Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021, μόνο οι γονείς από τους οποίους θα ζητηθεί μέσω e - mail θα αποστέλλουν ταχυδρομικά ή κατόπιν ραντεβού θα καταθέτουν για έλεγχο και οριστικοποίηση της μοριοδότησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν την κατάταξη λόγω της μοριοδότησής τους. Στις περιπτώσεις που δεν αποδεικνύεται η μοριοδότηση από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, θα γίνεται διόρθωση της μοριοδότησης και νέα κατάταξη.

Κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 25 Ιουνίου μέχρι και Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, θα γίνονται δεκτές τυχόν ενστάσεις για τη μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης. Οι ενστάσεις κατατίθενται στον Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό της 1ης επιλογής τους.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η εξέταση των ενστάσεων και η κατάρτιση των Προσωρινών Πινάκων Επιλογής θα πραγματοποιηθεί από ειδική Επιτροπή Επιλογής η οποία συγκροτείται έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην Επιτροπή αυτή μετέχει και η Προϊσταμένη του ΚΔΑΠ.

Λόγω της διάθεσης του 90% της Δυναμικότητας των θέσεων του ΚΔΑΠ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των Οριστικών Πινάκων Επιλογής είναι η ανάρτηση των Οριστικών Αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

23 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)