05/07/16, Ανακοίνωση για τις Εγγραφές – Επανεγγραφές νηπίων & βρεφών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. για το σχολικό Έτος 2016 - 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

για τις Εγγραφές – Επανεγγραφές νηπίων & βρεφών
στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ.
για το σχολικό Έτος 2016 - 2017

 

Αγαπητοί γονείς,

Λόγω της αναμενόμενης έγκαιρης έκδοσης αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ (την 1η εβδομάδα του Αυγούστου), διαφοροποιούμε την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1310/01.06.2016 Ανακοίνωση μας ως προς την διαδικασία έκδοσης αποτελεσμάτων η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

 1. Καθορίζεται ως περίοδο υποβολής των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου για την σχολική περίοδο 2016 – 2017, το χρονικό διάστημα από 6 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουνίου 2016.
 2. Η υποβολή των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής των παιδιών θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική από τον σύνδεσμο που θα υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν δύναται να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση του θα πρέπει να απευθύνεται στις Προϊσταμένες του Παιδικού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού της 1ης Προτίμησης του ή στα Γραφεία της Διοικητικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου, προκειμένου να υποβληθεί η αίτηση με την βοήθεια τους (τηλ 2831020468) .
 3. Καθορίζεται ως ημερομηνία ανάρτησης των Α’ Προσωρινών Πινάκων Μοριοδότησης  η 6η Ιουλίου 2016. Οι Α’ Προσωρινοί Πίνακες θα αναρτηθούν στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
 4. Από 6 Ιουλίου 2016 έως 15 Ιουλίου 2016, δίνεται η δυνατότητα να επαληθεύσετε ή να διορθώσετε κάποιες επιλογές των αιτήσεων σας, καθώς διαπιστώνεται ότι υπήρξαν παραλήψεις ή λάθη επιλογών που επηρεάζουν την μοριοδότηση σας. Κατόπιν τούτου, όσοι επιθυμείτε μπορείτε να απευθυνθείτε στην Προϊσταμένη του Παιδικού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού 1ης Επιλογής ή στις Διοικητικές Υπηρεσίες (Καντανολέοντος 10, 74132 Ρέθυμνο – τηλ. 28310.20468).
 5. Στις 18 Ιουλίου 2016, θα αναρτηθούν οι Β’ Προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης.
 6. Η επιλογή των βρεφών και νηπίων θα γίνει μετά την δημοσίευση των Οριστικών Πινάκων του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), ύστερα από τον έλεγχο της Επιτροπής Αξιολόγησης. Πιθανή ημερομηνία η 18η Αυγούστου 2016.
 7. Στις 19 Αυγούστου 2016, θα αναρτηθούν οι Α’ Προσωρινοί Πίνακες Επιλογής Παιδιών.
 8. Καθορίζεται ως χρονικό διάστημα υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το χρονικό διάστημα από 19 Αυγούστου μέχρι 26 Αυγούστου 2016, οπότε και θα ζητηθεί η προσκόμιση τους μόνο  για τα παιδιά που έχουν επιλεγεί. Κατά τα ίδιο χρονικό διάστημα, μπορούν να κατατεθούν τυχόν ενστάσεις στην Υπηρεσία.
 9. Σε περίπτωση μη υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εμπρόθεσμα, η αίτηση θα απορρίπτεται και θα διαγράφεται από τον Α’ Προσωρινό Πίνακα Επιλογής Παιδιών.
 10. Στις 30 Αυγούστου 2016, θα αναρτηθούν οι Οριστικοί Πίνακες Επιλογής Παιδιών και Πίνακες Επιλαχόντων Παιδιών έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 11. Η φιλοξενία των παιδιών θα γίνει από 1η Σεπτεμβρίου 2016.
 12. Εάν υπάρξουν κενά λόγω αποχωρήσεων ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο θα αναρτηθούν συμπληρωματικοί Πίνακες Επιλογής Παιδιών από τον Πίνακα των Επιλαχόντων.

 

Εάν για απρόβλεπτους λόγους υπάρξει τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

 

                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. 

                                       «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ  

                               ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 

 

 

                                     ΤΣΙΟΜΠΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

15 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)