ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΔΑ»

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) λειτουργεί από το 2007 και φιλοξενεί 25 ηλικιωμένους. Απασχολεί συνολικά 4 εργαζόμενες με τις ειδικότητες της Νοσηλεύτριας, της Επιμελήτριας Πρόνοιας (2) και της υπαλλήλου Γενικών Καθηκόντων.

Η διεύθυνση της Δομής είναι στην Πλατεία Μικρασιατών (Παλιά Πόλη Ρεθύμνου). Τηλ. επικοινωνίας 28310 53232.

Συγχρηματοδοτείται έως 30/6/2017 από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγράμμα “Κρήτη” και του άξονα προτεραιότητας 5 “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη”, για τη ΔΡΑΣΗ 9.iv.3: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων-ΚΗΦΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις υπηρεσίες μπορούν να καταθέσουν αίτηση (μέχρι 20/1/2017) αφού λάβουν πρώτα υπόψη τους την πρόσκληση της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. που ακολουθεί:

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΦΗ

09 Δεκεμβρίου 2021
 (1121)
 (1329)
 (1339)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)