Γραφείο Διεύθυνσης Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμάτων-Αστικού Περιβάλλοντος & Πρασίνου

1. Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων για την κατά τον καλύτερο τρόπο κατανομή των εργασιών στη Διεύθυνση.

2. Προτείνει και επιμελείται μεθόδους καλύτερης λειτουργίας των Τμημάτων της Διεύθυνσης.

3. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που αφορά τη Διεύθυνση, την χαρακτηρίζει, την χρεώνει ηλεκτρονικά και τη διανέμει προς ενέργεια στα αρμόδια Τμήματα.

4. Ενημερώνει και συνεργάζεται με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τις κατά περίπτωση άλλες υπηρεσίες του Δήμου.

5. Ελέγχει το προσωπικό της Διεύθυνσής του για την ακριβή τήρηση του ωραρίου του, την εκτέλεση των καθηκόντων του, την απόδοσή του και αναθέτει σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Γραφείο ανεξάρτητα από αρμοδιότητα, τυχόν έκτακτες υπηρεσίες απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσής του.

6. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του, δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του. Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσής του .

7. Ασκεί και ο ίδιος προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι της Διεύθυνσής του.

8. Εγκρίνει την συμμετοχή των υπαλλήλων της Διεύθυνσής του σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

9. Φροντίζει για την τήρηση και την εκκαθάριση του αρχείου της Διεύθυνσής του.

10. Εφαρμόζει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων.

11. Αξιολογεί το έργο των υπαλλήλων της Διεύθυνσης.

12. Εγκρίνει τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

28 Μαΐου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)