Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού

I. Γραφείο Προϊσταμένου

1. Προΐσταται του Τμήματος Αθλητισμού Δήμου Ρεθύμνου

2. Επιβλέπει, μεριμνά, συντονίζει και φροντίζει για τη σωστή λειτουργία του Τμήματος

3. Συνεργάζεται και ενημερώνεται για τη πορεία των εργασιών και δίδει κατευθύνσεις ή λύσεις για ταχύτερη υλοποίηση αυτών

4. Παραλαμβάνει και χρεώνει αντίστοιχα την αλληλογραφία που απευθύνεται στο Τμήμα, θέτει υπόψη του Υπεύθυνου Δημοτικού Συμβούλου για το Τμήμα Αθλητισμού τα ειδικότερης σημασίας έγγραφα αυτού και μετά τα διαβιβάζει στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου ενώ παράλληλα παρακολουθεί και ελέγχει τη συνέπεια διεκπεραίωσης των εργασιών

5. Φροντίζει για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση των αποφάσεων του Τμήματος

6. Εισηγείται στο Δήμο για τη στελέχωση με προσωπικό του Τμήματος αν υπάρχει μεγίστη ανάγκη καθώς και για την απόδοση των προγραμμάτων αθλητισμού

7. Έχει την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων

8. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία, τάξη και καθαριότητα των Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε θέματα συντήρησης – καθαριότητας

9. Ασκεί κάθε αρμοδιότητα ή ενέργεια που του ανατίθενται από τον Υπεύθυνο Δημοτικό Σύμβουλο για το Τμήμα Αθλητισμού με έγγραφό του

10. Επιβλέπει γενικά τη συνολική πορεία των υποθέσεων του Τμήματος

11. Ασκεί και οι ίδιος ,προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ΄αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι του τμήματός του.

12. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του ,δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του .Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του τμήματος του.

13. Εφαρμόζει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων

14. Αξιολογεί το έργο των υπαλλήλων του τμήματός του.

15. Εγκρίνει τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

 

II. Γραφείο Αθλητισμού

1. Εκπονεί αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα που αφορούν Μαζικό Αθλητισμό και Μαζική Άθληση σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

2. Διοργανώνει ή συνδιοργανώνει και εκτελεί αθλητικές εκδηλώσεις

3. Διοργανώνει επιμορφωτικά συνέδρια και σεμινάρια

4. Διοργανώνει Εργασιακά Πρωταθλήματα και Τουρνουά (ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις, beach soccer, beach volley κλπ)

5. Διοργανώνει ή συνδιοργανώνει και υποστηρίζει αθλητικές εκδηλώσεις Α.Μ.Ε.Α.

6. Διαχειρίζεται και εισηγείται τη συντήρηση όλων τις Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων

7. Εισηγείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου τη δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων με την πρόβλεψη του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού

8. Συντάσσει, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των καθημερινών προγραμμάτων γύμνασης και λοιπών αθλητικών εκδηλώσεων

9. Συνεργάζεται με τα αθλητικά σωματεία και συλλόγους του Δήμου και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στη λειτουργία αυτών

10. Μεριμνά γενικώς για την εκτέλεση όλων των Αθλητικών Προγραμμάτων –Εκδηλώσεων.

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

20 Φεβρουαρίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1341)
 (1326)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)