Έργο In-Heritage: Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός - Αειφόρος Τουρισμός

Τίτλος Πράξης: Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός - Αειφόρος Τουρισμός

Ακρωνύμιο: In-Heritage

Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.200.810,00 €

Διάρκεια Υλοποίησης: 24 μήνες

 

Η Πράξη In-Heritage είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη κοινού στρατηγικού σχεδίου και η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων, εργαλείων και δράσεων προβολής για την ικανοποίηση των στόχων της πράξης, προσφέροντας στους νέους επισκέπτες ολοκληρωμένη προσβάσιμη τουριστική εμπειρία, εμπλέκοντας παράλληλα τις τοπικές επιχειρήσεις και αξιοποιώντας, συμπληρώνοντας και επεκτείνοντας εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Έργου «Αγ. Νάπα - Ρέθυμνο: Προσβάσιμες πόλεις» που ολοκληρώθηκε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Γενικός στόχος της πράξης είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος των τριών δήμων σε ειδικές ομάδες τουριστών όπως άτομα με αναπηρία/μειωμένη κινητικότητα/τρίτης ηλικίας, οι οποίοι ως γνωστόν επιλέγουν συστηματικά τους τρεις δήμους και ταξιδεύουν κυρίως σε περιόδους χαμηλής ζήτησης.

Επιμέρους στόχοι της Πράξης In-Heritage:

 • Βελτίωση της προσβασιμότητας σε φυσικούς και πολιτιστικούς χώρους στους τρεις δήμους.
 • Προβολή της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 • Προσαρμογή, βελτίωση και επέκταση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον προσβάσιμο σε όλους τουρισμός των περιοχών με αξιοποίηση/εμπλουτισμό/μετάφραση της ολοκληρωμένης πλατφόρμας Ρέθυμνο - Αγ. Νάπα (www.prosbasimes-poleis.eu)
 • Εκπόνηση κοινού στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του "προσβάσιμου τουρισμού" με έμφαση στην αξιοποίηση/προβολή των φυσικών πολιτιστικών χώρων.
 • Ανάπτυξη κοινής διαδικασίας χορήγησης σήματος πιστοποίησης "προσβάσιμος σε όλους χώρος φυσικής ή/και πολιτιστικής κληρονομιάς".
 • Επενδύσεις σε έργα και εφαρμογές προστασίας, αύξησης της φέρουσας ικανότητας, ανάδειξης και προβολής σε τοποθεσίες φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Τουριστική Ανάπτυξη: Η δημιουργία προσβάσιμων φυσικών και πολιτιστικών χώρων θα συμβάλει στην αύξηση των επισκεπτών

Στην υλοποίηση συμμετέχουν ο Δήμος Ρεθύμνης, ως Κύριος Δικαιούχος, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και οι Δήμοι Αγίας Νάπας και Σωτήρας από την Κύπρο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Δήμου Ρεθύμνης στο πλαίσιο της Πράξης ανέρχεται στις 510.800€ και προβλέπεται η υλοποίηση των παρακάτω παραδοτέων:

 • Διαχείριση και παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης
 • Συμμετοχή και διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων
 • Καταχωρήσεις στον τοπικό και εθνικό τύπο
 • Διοργάνωση 1 ημερίδας,
 • Παραγωγή πληροφοριακού υλικού και τοποθέτηση πινακίδων της Πράξης ,
 • Ανακαίνιση του παραδοσιακού ελαιοτριβείου Αρμένων και μετατροπή του σε εκθεσιακό χώρο και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού
 • Ενίσχυση της "προσβασιμότητας" σε μνημειακούς χώρους του Δήμου με την τοποθέτηση πινακίδων Braille
 • Αγορά ενός μικρού ηλεκτρικού οχήματος για διευκόλυνση των ατόμων με κινητικά προβλήματα

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

Ιστοσελίδα της Πράξης In-Heritage:

www.in-heritage.eu 

Ιστοσελίδα του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V- A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»:

www.greece-cyprus.eu

Ιστοσελίδα για την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

 

 

12 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)