Συμβούλιο Μεταναστών Δήμου Ρεθύμνης

Το συμβούλιο ένταξης μεταναστών είναι ένα νεοσύστατο όργανο σε όλους τους Καλλικρατικούς δήμους της χώρας. Ο στόχος του είναι τόσο για την ενεργό συμμετοχή για την εγκαθίδρυση ρόλου διαμεσολαβητή στις διαδικασίες νομιμοποίησης και ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες, οφείλουν να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις και να προβούν σε ενέργειες ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς κατοίκους υπηρεσιών.

Προϋπόθεση φυσικά, για την οργάνωση και υλοποίηση τέτοιων δράσεων , είναι η λειτουργία ενός θεσμικού οργάνου που θα έχει ως στόχο τον συντονισμό και τη διαχείριση της όλης αποστολής.

Η σύσταση ενός τέτοιου οργάνου προβλέφθηκε πρόσφατα στο πλαίσιο του Προγράμματος Καλλικράτης άρθρο 78 Ν. 3852/2010 - ΦΕΚ 87 Α / 7-6-2010 όπου με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου συγκροτείται (συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών).

 Έτσι και εμείς στον δήμο Ρεθύμνης συστήσαμε το συμβούλιο ένταξης μεταναστών του Δήμου Ρεθύμνης και απαρτίζεται από 7 μέλη.

Το συμβούλιο ένταξης μεταναστών του Δήμου Ρεθύμνης έχει συσταθεί με την απόφαση συγκρότησης αριθμός 562 του Δημοτικού συμβουλίου στις 05/8/2010.

Σε αυτό το συμβούλιο συμμετέχουν ως μέλη:

  • Στυλιανός Ν. Χαρκιανάκης, Δημοτικός σύμβουλος (πρόεδρος).
  • Δημήτριος Λαχνιδάκης, Δημοτικός σύμβουλος (αντιπρόεδρος) με αναπληρωτή τον Τσιομπίκα Γρηγόρη.
  • Ευαγγελία Γαλεράκη, Δημοτική σύμβουλος (μέλος) με αναπληρωτή τον Δημήτρη Λελεδάκη.
  • Στυλιανός Σπανουδάκης, Δημοτικός σύμβουλος (μέλος) με αναπληρώτρια την κ. Παρασκευή Μαρινάκη.
  • Dinesh Kimar Sharma (μέλος) με αναπληρωτή τον κ. Harvinder Singh.
  • Diamo Aleks (μέλος) με αναπληρωτή τον κ. Luan Pacani.
  • Asmaa Gubara (μέλος) με αναπληρωτή τον Ibrahim Zabia.

Η έδρα του συμβουλίου είναι στο Κεντρικό Δημαρχείο στην πόλη της Ρεθύμνης.

Οι δράσεις που έως τώρα έχει διαχειριστεί είναι:

Η υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας με το Ι. Μ. Ε. Δ. (Ινστιτούτο Μεταναστευτικού Δικαίου), που εδρεύει στην Αθήνα με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων των μεταναστών.

Επίσης την παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο, προκειμένου να βρεθούν τρόποι βοήθειας στο να παραχθούν οι όποιες υπηρεσίες που καλύπτουν άμεσες ανάγκες όπως είναι αυτές της υγείας, της Ελληνικής γλώσσας και πολλές άλλες.

Την διοργάνωση της πολυπολιτισμικής εκδήλωσης των Εθνών την 18η Δεκεμβρίου σε συνεργασία με το γραφείο πολιτισμού (Κ.Ε.ΔΗ.Ρ).Στο κέντρο νέων της πόλης μας.

Στόχος μας είναι στην συνέχεια να ασχοληθούμε με σειρά προτεραιότητας σε πολλά θέματα που παρουσιάζονται καθημερινά στους νόμιμους μετανάστες του Δήμου μας.

Τα τηλέφωνα μας στον Δήμο Ρεθύμνης είναι : 28313-41325.

Εmail :

Για περισσότερες πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την νομοθεσία της χώρας για τους μετανάστες, καλό θα είναι να απευθύνεστε απευθείας στους συνεργάτες μας του Ι. Μ. Ε. Δ. στα παρακάτω στοιχεία:

τηλ. 2103816555 & 2107480105

Εmail :

 

 

01 Μαρτίου 2024
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)