13/12/13, Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών: Πρόσκληση 5

Αριθμ. Πρόσκλησης: 5                              Ρέθυμνο 13 Δεκεμβρίου 2013

 

 

Προς  

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του
Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Ρεθύμνης

 

Σας προσκαλούμε σε δημόσια ανοικτή συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, την Τρίτη 17-12-2013 και ώρα 13:30,  για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Συζήτηση με εκπροσώπους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να μας ενημερώσουν για προβλήματα,που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν,αλλοδαποί μαθητές.
  2. Ενημέρωση για την εξέλιξη των διαδικασιών σχετικά με την πολυπολιτισμική γιορτή του Σ.Ε.Μ. Δήμου Ρεθύμνης.
  3. Λοιπά θέματα – ενημερώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗΣ

08 Μαΐου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)