31/01/14, Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών: Πρόσκληση 1

Αριθμ. Πρόσκλησης: 1                                        Ρέθυμνο 31 Ιανουαρίου 2014

 

Προς

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του
Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Ρεθύμνης

 

Σας προσκαλούμε σε δημόσια ανοικτή συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, την Τετάρτη 05-02-2014 και ώρα 13:30,  για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης ( Δ.Ο.Μ.) κ. Λημνιό Ιωάννη, για θέματα που άπονται στον εθελονικό επαναπατρισμό ατόμων τρίτων χωρών.
  2. Απολογισμός  πολυπολιτισμικής γιορτής 2013.
  3. Ενημερώσεις–.Λοιπά θέματα.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

 

   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗΣ

08 Μαΐου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)