e-WAsTER

e-WAsTER

Τίτλος έργου : Πρόληψη των ηλεκτρονικών αποβλήτων  από τη ρύπανση των υδάτων της Μεσογείου  μετατρέποντας τα απόβλητα σε πόρο. 

Aκρωνύμιο έργου : eWAsTER 

Διάρκεια έργου σε μήνες : 33

Συνολικός προϋπολογισμός : € 2.046.650 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η αυξανόμενη καταναλωτική δράση έχει προκαλέσει αλλαγές στη σύνθεση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των «νέων» ροών αποβλήτων, όπως τα ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά απόβλητα, γνωστά και ως e-waste, ορίζουμε οποιαδήποτε θραύσματα, χαλασμένες ή ανεπιθύμητες ηλεκτρονικές συσκευές, όπου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Παρακολούθησης των e-waste του 2020, αυξάνονται τρεις φορές ταχύτερα από τη μέση ροή αποβλήτων.

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα αποτελούν υψηλό περιβαλλοντικό κίνδυνο για τη Μεσόγειο, καθώς η μη σωστή ανακύκλωση τους και τα ηλεκτρονικά απόβλητα που εγκαταλείπονται σε χώρους απόρριψης αποτελούν πηγή ρύπανσης των υπογείων υδάτων, επηρεάζοντας τις πηγές νερού, τους υδροφόρους ορίζοντες και το θαλασσινό νερό. Η ρύπανση αυτή μπορεί να είναι εξαιρετικά επιβλαβή τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα, δημιουργώντας πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και στα οικοσυστήματα για πολλά χρόνια. Αυτό είναι ένα ζήτημα όχι μόνο για τη περιοχή που φιλοξενεί άμεσα τα απόβλητα αλλά και για την ποιότητα του εδάφους, του νερού και του αέρα σε γειτονικές τοποθεσίες.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής ανακύκλωσης περιλαμβάνει τη μετατροπή αυτών των ηλεκτρονικών αποβλήτων σε επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά. Ανακτώντας τα πολλά πολύτιμα συστατικά και αφαιρώντας δυνητικά επικίνδυνα και τοξικά υλικά, η ηλεκτρονική ανακύκλωση αποτρέπει αυτούς τους ρύπους να καταλήξουν σε χώρους υγειονομικής ταφής και να επηρεάσουν αρνητικά το περιβάλλον. Παράλληλα, η μείωση της συχνότητας με την οποία αντικαθιστούμε τα ηλεκτρονικά μας προϊόντα και η παράταση της ζωής τους μπορεί να είναι δύσκολη, ειδικά σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα πόλεων όπου ο σύγχρονος άνθρωπος περιβάλλεται συνεχώς από διαφημίσεις, είναι όμως εξαιρετικά σημαντική.

Το EWAsTER δεν παρουσιάζει τα ηλεκτρονικά απόβλητα ως πηγή περιβαλλοντικής ζημίας, αλλά ως ευκαιρία για τη δημιουργία καινοτόμης βιώσιμης οικονομίας μέσω της αξιοποίησης αυτών των αποβλήτων.

Πιο συγκεκριμένα, το EWAsTER συγκεντρώνει 11 εταίρους και 14 συνδεδεμένους από κοινού με τεχνικούς και πολιτικούς φορείς, καλύπτοντας 6 κράτη μέλη της ΕΕ και 1 Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας, τα οποία θα εγκρίνουν 10 νέα σχέδια δράσης για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων που καλύπτουν τις κύριες συστάσεις της «πρωτοβουλίας για τα κυκλικά ηλεκτρονικά» του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία.

Αναλυτικά οι Eταίροι του έργου:

 • Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο του Αλεντέζιο - Alentejo Science and

Technology Park (Επικεφαλής Εταίρος), Πορτογαλία

 • Υπουργείο Βιωσιμότητας, Περιβάλλοντος και Γαλάζιας Οικονομίας του Αθούλ, Σεβίλλη -  Ministry of Sustainability, Environment and Blue Economy of Azul, Seville (Εταίρος), Ισπανία
 • Δήμος Ρεθύμνης (Εταίρος), Ελλάδα
 • Περιφέρεια Μάρκε - Marche Region (Εταίρος), Ιταλία
 • Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος της Σάβιντσκα – Environmental Research Institute of Savinjska (Εταίρος) , Σλοβενία
 • Δήμος Νέουμ -  Municipality of Neum (Εταίρος), Βοσνία & Ερζεγοβίνη
 • Ένωση Βουλγαρικών Δήμων τοπικών αρχών Μαύρης Θάλασσας της Βάρνα - Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities of Varna (Εταίρος), Βουλγαρία
 • Ένωση Δήμων Πιαν Ντελ Μπρούσκολο -  Union of the Municipalities Pian del Bruscolo (Εταίρος), Ιταλία
 • Επαρχιακή Κοινοπραξία Αποβλήτων της Μάλαγα - Provincial Waste Consortium of Malaga (Εταίρος), Ισπανία
 • Οργανισμός επιχειρηματικότητας και επιχειρήσεων LiNK της Μόσταρ - Entrepreneurship and Business Association LiNK, city of Mostar (Εταίρος), Βοσνία & Ερζεγοβίνη
 • Δήμος Αραδίππου (Εταίρος), Κύπρος

 

Το έργο EWAsTER συγχρηματοδοτείται από τη Ευρωπαική Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος euro-MED (www.interreg-euro-med.eu). 

Για περαιτέρω πληροφορίες , μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου στον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://ewaster.interreg-euro-med.eu/


Αφίσα e-WAsTER

24 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)