Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ρεθύμνου

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου, είναι δημοτική επιχείρηση (ελέγχεται - διοικείται) από διοικητικό συμβούλιο ορισμένο από τον Δήμο), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή (μη κερδοσκοπικό) χαρακτήρα.

Γενικοί στόχοι της ΔΕΥΑΡ είναι:

  • άμεση, ποιοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.
  • αδιάλειπτη παροχή άριστης ποιότητας πόσιμου νερού, με επάρκεια.
  • επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων με αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών, για την προστασία του περιβάλλοντος.
  • ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της Επιχείρησης, μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και διεργασιοκεντρικής κουλτούρας.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφωνικό Κέντρο: 28310 27777

Καλέστε το τηλεφωνικό κέντρο. Όταν ακούσετε τον τηλεφωνητή πατήστε το εσωτερικό νούμερο και συνδέεστε αυτόματα με το γραφείο.

 

Πρόεδρος & Διοικητικό Συμβούλιο

Γραφείο Προέδρου: 500

Γραμματεία: 520, email: gramatia@deyaret.gr

Γενικός Διευθυντής

Γραφείο Γενικού: 430

Γραμματεία: 521, email: deyaryo@otenet.gr

Οικονομική Υπηρεσία

Διευθυντής: 400

Λογιστήριο: 404, 410

Εντάλματα: 403, 420

Προμήθειες: 510, 511

Ταμείο: 402, 555

Τμήμα Προσωπικού

Προϊστάμενος: 421

Τεχνική Υπηρεσία

Διευθυντής: 430

Γραμματεία: 307, 308, email: tygramatia@deyaret.gr

Μηχανικοί: 211, 242, 246, 250, 251

Τμήμα ΗΜ: 310

Αντλιοστάσιο: 2831054690

Υπηρεσία Περιβάλλοντος

Διευθυντής: 222

Χημικοί: 451

Βλάβες

Αναφορά Βλαβών: 431

Υδρονομέας: 6945792404

Ύδρευση

Γραφείο Ύδρευσης: 309

Γραφείο Συνδέσεων: 107, 241, 302, 304

Γραφείο Πόλης: 554, 556

FAX Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. 2831055224


25 Φεβρουαρίου 2024
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)