Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ρεθύμνου

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου, είναι δημοτική επιχείρηση (ελέγχεται - διοικείται) από διοικητικό συμβούλιο ορισμένο από τον Δήμο), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή (μη κερδοσκοπικό) χαρακτήρα.

Γενικοί στόχοι της ΔΕΥΑΡ είναι:

  • άμεση, ποιοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.
  • αδιάλειπτη παροχή άριστης ποιότητας πόσιμου νερού, με επάρκεια.
  • επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων με αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών, για την προστασία του περιβάλλοντος.
  • ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της Επιχείρησης, μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και διεργασιοκεντρικής κουλτούρας.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφωνικό Κέντρο: 28310 27777

Καλέστε το τηλεφωνικό κέντρο. Όταν ακούσετε τον τηλεφωνητή πατήστε το εσωτερικό νούμερο και συνδέεστε αυτόματα με το γραφείο.

 

Πρόεδρος & Διοικητικό Συμβούλιο

Γραφείο Προέδρου: 500

Γραμματεία: 520, email: gramatia@deyaret.gr

Γενικός Διευθυντής

Γραφείο Γενικού: 430

Γραμματεία: 521, email: deyaryo@otenet.gr

Οικονομική Υπηρεσία

Διευθυντής: 400

Λογιστήριο: 404, 410

Εντάλματα: 403, 420

Προμήθειες: 510, 511

Ταμείο: 402, 555

Τμήμα Προσωπικού

Προϊστάμενος: 421

Τεχνική Υπηρεσία

Διευθυντής: 430

Γραμματεία: 307, 308, email: tygramatia@deyaret.gr

Μηχανικοί: 211, 242, 246, 250, 251

Τμήμα ΗΜ: 310

Αντλιοστάσιο: 2831054690

Υπηρεσία Περιβάλλοντος

Διευθυντής: 222

Χημικοί: 451

Βλάβες

Αναφορά Βλαβών: 431

Υδρονομέας: 6945792404

Ύδρευση

Γραφείο Ύδρευσης: 309

Γραφείο Συνδέσεων: 107, 241, 302, 304

Γραφείο Πόλης: 554, 556

FAX Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. 2831055224


18 Μαΐου 2022
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)